Demens-sygdomme E-vitamin

E-vitamin forsinker udvikling af let til moderat Alzheimers

Udvikling af Alzheimers kan måske bremses af E-vitamin, viser et videnskabeligt forsøg.

Alfa-tocoferol er et fedtopløseligt vitamin (E) og en antioxidant, der muligvis kan forsinke den kliniske progression hos patienter med moderat til svær Alz­heimers. I et amerikansk, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie under­søgte man effekten af E-vitamin og memantin hos 613 patienter, der havde mild til moderat AD og samtidig tog acetylcholinesterasehæmmere.

  • E-vitamin (2.000 IE/dag) blev givet til 152 patienter
  • memantin (20 mg/dag) til 155 patienter
  • en kombinationen af de to præpa­rater til 154 patienter
  • placebo til 152 pa­tienter.

Den gennemsnitlige followup-periode var på 2,27 år. Patienter, der fik behandling med E-vitamin, havde en signifikant langsommere reduktion i funkti­onsniveauet end patienter, der fik placebobehandling, svarende til en forsinkelse hos 19 % af patienterne pr. år. Desuden fik de signifikant mindre assistance end de placebobehandlede målt som hjælp til seks forskel­lige dagligdagsfunktioner. Derimod viste forsøget ikke effekt af memantin eller kombinationsbehandling med memantin og E-vitamin på let til moderat Alzheimers (kombi­neret med en cholinesterasehæmmer).

Forfatterne kon­kluderede derfor, at patienter med mild til moderat Alzheimers kan have gavn af E-vitamin, der giver en forsinkelse af funktionstab.

E-vitamin kan medvirke til at bremse udviklingen af AlzheimersLæs også
Kan C- og E-vitamin sammen modvirke Alzheimers?
Vitaminer kan måske bremse udviklingen af Alzheimers
Alzheimers: Sådan kan du forebygge
Alzheimers: Kan cholin medvirke til at løse gåden?
Carsten Vagn-Hansen: E-vitamin
Anprisninger: E-vitamin

Kilde
Dysken MW, Sano M, Asthana S et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. JAMA;311:33-44.