Demens-sygdomme

Aluminium i vandet kan øge risikoen for Alzheimers

Demenssygdommen Alzheimers er blevet sat i forbindelse med en lang række risikofaktorer, bl.a. aluminiumpåvirkning. En undersøgelse fra Frankrig med deltagelse af 2.700 personer i en otte-års periode tyder på, at en koncentration af aluminium i drikkevandet på over 0,1 mg/l kan være en risikofaktor for demens og især Alzheimers. Forskerne fandt frem til, at en høj koncentration af aluminium i vandet kunne have betydning for 17 af de 253 forsøgsdeltagere, som havde fået stillet diagnosen demens. Man antog, at 182 af denne gruppe havde Alzheimers, og blandt disse 182 havde 13 været udsat for en høj aluminiumkoncentration. Mens risikoen for demens var øget i områder med et højt aluminiumindhold i vandet, var der en sammenhæng mellem en høj siliciumkoncentration (mindst 11,25 mg/l) og en nedsat risiko for demens. Forsøgsresultaterne underbygger adskillige andre, som har påvist en forbindelse mellem aluminium og Alzheimers.

Læs også
Aluminium, knogletab og Alzheimers
Alzheimers – 10 tegn på sygdommen
D-vitamin reducerer risikoen for Alzheimers
Benzodiazepiner øger risikoen for Alzheimers
Demens: Vitaminmangel øger Alzheimer-risiko
Drik vand fra hanen – der kan være tungmetal i plasticflasken

Kilde
American Journal of Epidemiology 2000; 152:59-66.