D-vitamin Demens-sygdomme

D-vitamin reducerer risikoen for Alzheimers

I dette forsøg undersøgte man, om kostindtaget af D-vitamin var et uafhængigt tegn på udvikling af demens (Alzheimers) inden for syv år blandt kvinder i alderen 75 år og derover.

498 hjemmeboende kvinder, som ikke tog tilskud af D-vitamin, blev inddelt i grupper efter udvikling af Alzheimers i løbet af forsøgsperioden: Ingen demens, Alzheimers eller andre former for demens. D-vitaminindtaget blev vurderet ved forsøget start ud fra deltagernes udfyldelse af et spørgeskema om kostvaner.

De kvinder, der fik Alzheimers, havde et lavere D-vitaminindtag ved forsøgets start, end de ikke-demente eller dem, der udviklede andre former for demens. Forfatterne konkluderer: “Et højere D-vitaminindtag reducerer risikoen for Alzheimers hos ældre kvinder”.

D-vitamin kan reducere risikoen for Alzheimers

D-vitamin kan reducere risikoen for Alzheimers

Læs også
D-vitaminmangel kan give Alzheimers og demens
Forebyggelse af demens – er det muligt?
Fakta om demens
Mental svækkelse kan skyldes mangel på D-vitamin
D-vitamin kan forlænge dit liv
D-vitaminmangel og Parkinsons
Kanelbarkekstrakt kan måske beskytte mod Alzheimers
Blåbær kan reducere risikoen for Alzheimers

Kilde
Annweiler C et al O. Higher vitamin D dietary intake is associated with lower risk of Aizheimer’s disease: a 7-yearfollow-up. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2012;67(11):1205-11.