D-vitamin

D-vitamin kan hjælpe sklerosepatienter

Multipel sklerose (MS) – også kaldet dissemineret sklerose – er en kronisk autoimmun sygdom, hvor kroppen angriber sit eget nervevævs myelin i nerveskederne.

MS rammer typisk mennesker i alderen mellem 20 og 50 og påvirker to til tre gange så mange kvinder som mænd. Tobaksrygning øger risikoen for at få sklerose med 40-80 %. Desuden øger tobaksrygning risikoen for at gå fra en fredelig form for sklerose over til en mere fremskreden form med attaks. Sødemidlet aspartam – der findes i mange “light”-produkter, især sodavand – har givet anledning til skleroselignende symptomer. Langsom forgiftning med fx kviksølv (amalgam i tænderne) og andre miljøgifte kan også give symptomer, der ligner sklerose.

MS er mere udbredt i dele af verden fjernest fra ækvator, hvor der er mindre sol. Solen er den vigtigste naturlige kilde til D-vitamin. D-vitamintilskud til patienter med MS kunne derfor være en oplagt behandlingsmulighed. Det arbejder man med i forsøg på Johns Hopkins University School of Medicine, USA.

Ved sygdommen MS forberedes T-lymfocytter (en del af det normale immunsystem – men ved sklerose fejlagtig adfærd) i kroppens lymfeknuder til at opsøge og ødelægge myelin – en proces, der kan føre til invaliderende symptomer såsom sløret syn, svaghed og følelsesløshed. Man tror, at D-vitamin virker ved at hindre T-lymfocytter i at rejse ind i hjernen. I forsøg på MS-mus har man nemlig vist, at ved store doser D-vitamin ser man et stort antal af T-celler i blodet, men meget få i deres hjerner og rygmarv. Hos MS-patienter ser man, at lave koncentrationer i blodet af D-vitamin er forbundet med øget handicap og sygdomsaktivitet.

I et klinisk forsøg har man givet 40 patienter med recidiverende-remitterende MS 10.400 I.E. eller 800 I.E. cholecalciferol (D3-vitamin) dagligt i seks måneder. Patienter med svær D-vitaminmangel blev ikke inkluderet i undersøgelsen. Blodprøver blev taget ved start af undersøgelsen og igen efter tre og seks måneder. I højdosis-gruppen fandt man klinisk relevante immunologiske virkninger; dette kunne ikke påvises i lavdosisgruppen. Bivirkninger af D-vitamin var ubetydelige, og der var ikke forskel mellem disse i højdosisgruppen og lavdosisgruppen. En person i hver gruppe fik tilbagefald.

Forskerne mangler stadig at bestemme det optimale niveau af D-vitamin i blodet for personer med MS. 40 til 60 ng/ml er blevet foreslået. Kun deltagere, der fik den høje dosis af D-vitamin nåede dette niveau.

Natur-Drogeriet A/S forhandler D3 -vitamin i to forskellige varianter: 35 og 85 mikrogram.

Læs også
Multipel sklerose og D-vitamin
Multipel sklerose og amalgamplomber i tænderne
Bakterie øger risikoen for sklerose
Testosteron beskytter mod sklerose
Alfa-liponsyre: En ny behandling af sklerose og andre sygdomme
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og E-vitamin
Den videnskabelige sandhed om amalgam
Rygning øger risikoen for multipel sklerose

Kilde
Sotirchos et al. Safety and immunologic effects of high- vs low-dose cholecalciferol in multiple sclerosis. Neurology 2016.