Calcium D-vitamin Folkesundhed

Calcium og D-vitamin styrker muskulaturen

Calcium og D-vitamin er to vigtige mineraler for muskulaturen, særligt for ældre medborgere. Det viser forskningsresultater.

120 ældre plejehjemsbeboere (kvinder med en gennemsnitsalder på 85,3 år) fik i et randomiseret, dobbeltblindforsøg enten 1.200 mg calcium + 800 I.E. D-vitamin eller 1.200 mg calcium i 12 uger. Inden behandling lå antallet af falduheld pr. person pr. uge på ca. 0,06 i hver gruppe.

Efter justering for evt. variabler kunne man i calcium/D-vitamin-gruppen iagttage en nedgang på 49 % i antallet af falduheld i forhold til kalk-gruppen (p<0,01). Muskelfunktionen (målt som et samlet tal for knæbøjernes og knæstrækkernes styrke, gribestyrken og op-at-gå-test på tid) blev betydeligt bedre i calcium/D-vitamin-gruppen sammenlignet med calcium-gruppen (p<0,01).

Calcium og D-vitamin findes i en lang række fødevarer. For calciums vedkommende er det primært mælkeprodukter, mens D-vitamin findes i store mængder i fede fisk. Desuden får man D-vitamin via solens stråler, som omdannes til vitaminet i huden. Men særligt for ældre, som måske ikke kommer så ofte i solen, og som måske er småtspisende, kan det være en ide med et godt kosttilskud. Kalk+D fra Natur-Drogeriet A/S giver mineralerne i en og samme tablet.

Calcium og D-vitamin styrker muskulaturenLæs også
Calcium – din krops vigtigste mineral
D-vitaminmangel kan fremskynde problemer med mobiliteten
D-vitamin kan reducere antallet af faldulykker blandt ældre
Calcium og D-vitamin kan få has på kropsfedtet
Calcium har en positiv indvirkning på en lang række sygdomme
Kalk + D – et godt plus til kosten
Træning kan bremse aldring af muskler

Kilde
Gaby AR. Townsend Letter for Doctors and Patients, december 2003.