Calcium Sund kost og livsstil

Calciumtilskud er godt for teenageknogler

Ved at give teenagepiger tilskud af calcium kan man i statistisk signifikant grad øge deres knoglemine­ralindhold i løbet af en periode på 18 måneder, viser en rapport fra American Journal of Clinical Nutrition.

Forskerne rekrutterede 96 piger i 11-12 årsalderen, hvis daglige calciumindtag lå på 636 mg. Pigerne fik en drik indeholdende kalk af calciumcitratmalat eller placebo hver dag i 18 måneder, og derefter fulgte man dem i to år, hvor de ikke fik nogen former for tilskud.

Ved slutningen af de 18 måneder havde de piger, der fik calciumtilskud, en statistisk signifikant større forøgelse af knoglemineralindholdet i alle kropsområder undtagen hoften. Desuden var knogle­mine­raltætheden blevet øget i alle kropsområder i tilskudsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Men ved afslutningen af forsøget, dvs. efter 42 måneder, kunne man ikke længere observere denne forskel.

Forskerne konkluderer derfor, at calciumtilskud er effektivt til at fremme knoglemineraliseringen under vækst, og anbefaler desuden, at man indtager calcium kontinuerligt for at opnå denne sundhedsfrem­mende virkning. Disse forskningsresultater tyder på, at tilskud af calcium kan være det første spadestik til forebyggelse af knogleskørhed.

Læs også
Calcium til pubertetspiger
Calciumtilskud og knogleskørhed hos kvinder
Sodavand øger risikoen for knoglebrud hos teenagere
K2-vitamin giver børn sundere knogler
Calciumcitrat overgår calciumcarbonat i forsøg med knogleskørhed
Knogleskørhed i et nyt lys
Magnesium øger knoglemineraltætheden
Akne – prøv med zink, A-vitamin og kostændring

Kilde
Lambert HL, Eastell R, Karnik K, Russell JM, Barker ME. Calcium supplementation and bone mineral accretion in adolescent girls: an 18-mo randomized controlled trial with 2-y follow-up. Am J Clin Nutr, 2008;87(2):455-62.