Sund kost og livsstil

Polyfenoler i bær og druer kan bevare hukommelsen

Polyfenoler er plantemolekyler med en bemærkelsesværdig vifte af karakteristika – og specielt deres stærke antioxidante egenskaber er værd at hæfte sig ved. Personer, der indtager store mængder af disse molekyler, rammes sjældnere af nervenedbrydende lidelser som Alzheimer’s. Vindrueskind og -kerner er særligt rige på en gruppe af polyfenoler kaldet proanthocyanidiner, der har vist sig i høj grad at kunne bremse aldringsprocessen i hjernen. Det er interessant at bemærke, at vindrueker­neekstrakt først blev undersøgt for dets gavnlige indvirkning på kredsløbet – og kredsløbssygdom­me er en vigtig risikofaktor for udviklingen af demens.

Vindruekerneekstrakter har siden vist sig at have afstressende og nervebeskyttende egenskaber, der kan bevare rotters kognitive funktion ved belastende påvirkning – en højt værdsat egenskab. Det er interessant, at færre iltningsskader i hjernecellerne øger koncentrationen af den vitale neurotrans­mitter acetylcholin hos dyr, der har fået vindruekerneekstrakt. Vi har fornylig påvist, at vindruekerneekstrakt fremkalder nervebeskyttende ændringer i hjernens proteinsammensætning, hvilket med én forskers ord tyder på, at “vindruekerneekstrakt måske har en indvirkning på psykoaktive læge­midlers virkning ved at fastholde en generel levedygtighed i nervesystemet”.

Den mest spændende og epokegørende forskning i vindruekerneekstrakt og kognitive funktioner gælder Alzheimers, hvor det længe har været kendt, at et moderat indtag af rødvin virker beskyt­tende. Psykiatri-forskere ved Mount Sinai-hospitalet i New York har påvist hvorfor: Hos mus, der fik koncentreret vindruekerneekstrakt, kunne man iagttage en signifikant reduktion i aflejringen af de skadelige amyloid-beta-proteiner, der sættes i forbindelse med Alzheimers og en deraf følgende reduktion i nedbrydningen af de kognitive funktioner. Observationen af, at ekstraktet ikke blot blo­kerer for amyloid-dannelsen, men også forebygger de deraf følgende hjerneskader, fik UCLA-for-skere til at overveje, “om [vindruekerneekstrakt] bør overvejes som middel mod Alzheimers”.

Forskere fra Tufts University under ledelse af dr. James Joseph har længe søgt efter andre kilder til antioxidante polyfenoler som en vej til at forebygge de ændringer, der sker i takt med, at hjernen ældes. I 1999 påviste dr. Josephs gruppe, at blåbær er en god kilde til disse nervebeskyttende poly­fenoler, som kan forbedre rotters præstation i en lang række kognitive opgaver og fremme frigørel­sen af vitale neurotransmittere fra aldrende hjerneceller.

Epokegørende arbejde i 2003 med en musemodel af Alzheimers viste, at blåbærtilskud kan fore­bygge kognitiv svækkelse, selvom hjernens indhold af amyloid-beta-protein forblev højt. Da disse mus har menneskelige gener, der disponerer dem for sygdommen, konkluderede forskerne, at “for første gang er det måske muligt at overvinde genetisk disposition for Alzheimer gennem kosten”.

Men forskerne standsede ikke der – de udforskede desuden de mekanismer, hvormed blåbær frem­mer indlæring og hukommelse i hippocampus (det område i hjernen, hvor erindringer forarbejdes, og som mister neuroner med alderen). Når de gav blåbær til aldrende dyr, kunne de påvise forbed­ringer i den hastighed, hvormed hippocampus-cellerne dannes og udvikler receptorer til neurotrans­mittere. De fandt frem til, at disse strukturelle ændringer stemte fint overens med de faktiske for­bedringer i den rumlige hukommelse. Forskerteamet påviste desuden, at blåbær-polyfenol-molekyler kan krydse over blod-/hjernebarrieren og virke stærkt nervebeskyttende direkte i hjernen.

Og endelig opdagede nerveforskere ved University of South Floria, at blå­bærekstrakt faktisk forebygger de sidste trin i dannelsen af den farlige amyloid-beta-protein ved Alzheimers. De konkluderede, at disse resultater kunne medvirke til at forklare den helbredelse, man kunne iagttage hos dyr, der fik tilskud, og at tilskuddet kunne gøre udslaget, så der ikke dannes disse destruktive proteiner hos personer med risiko for at udvikle Alzheimers.

Læs også
Polyfenoler i kosten kan give dig et længere liv
Økologi-afgrøder indeholder flere sunde polyfenoler
Vindruekerneekstrakt kan forebygge og behandle Alzheimers
Activin holder dig sund og rask
Vin er sundere end druer
Blåbær har masser af sundhedsfremmende indholdsstoffer
Grønsager og appelsinjuice fremmer mænds hukommelse
Kosttilskud kan styrke hukommelse og forarbejdning af data
Genvej til bedre hukommelse
Hukommelsen svigter efter kemoterapi

Kilder
Barros D, Amaral OB, Izquierdo I et al. Behavioral and genoprotective effects of Vaccinium berries intake in mice. Pharmacol Biochem Behav. Juni 2006;84(2):229-34.
Ramirez MR, Izquierdo I, do Carmo Bassols RM et al. Effect of lyophilised Vaccinium berries on memory, anxiety and locomotion in adult rats. Pharmacol Res. December 2005;52(6):457-62.
Sato M, Bagchi D, Tosaki A, Das DK. Grape seed proanthocyanidin reduces cardiomyocyte apoptosis by inhibiting ischemia/reperfusion-induced activation of JNK-1 and C-JUN. Free Radic Biol Med. 15. september 2001;31(6):729-37.
Fillit H, Nash DT, Rundek T, Zuckerman A. Cardiovascular risk factors and dementia. Am J Geriatr Pharmacother. Juni 2008;6(2):100-18.
Sreemantula S, Nammi S, Kolanukonda R, Koppula S, Boini KM. Adaptogenic and nootropic activities of aqueous extract of Vitis vinifera (grape seed): an experimental study in rat model. BMC Complement Altern Med. 19. januar 2005;19;51.
Devi A, Jolitha AB, Ishii N. Grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) and antioxidant defense in the brain of adult rats. Med Sci Monit. April 2006;12(4):BR124-9.
Kim H, Deshane J, Barnes S, Meleth S. Proteomics analysis of the actions of grape seed extract in rat brain: technological and biological implications for the study of the actions of psychoactive compounds. Life Sci. 27. marts 2006;78(18):2060-5.
Ono K, Condron MM, Ho L et al. Effects of grape seed-derived polyphenols on amyloid beta­protein self-assembly and cytotoxicity. J Biol Chem. 21. november 2008;283(47):32176-87. Wang J, Ho L, Zhao W, et al. Grape-derived polyphenolics prevent Abeta oligomerization and attenuate cognitive deterioration in a mouse model of Alzheimer’s disease. J Neurosci. 18. juni 2008;28(25):6388-92.
Joseph JA. The putative role of free radicals in the loss of neuronal functioning in senescence. Integr Physiol Behav Sci. Juli 1992;27(3):216-27.
Joseph JA, Denisova N, Fisher D et al. Age-related neurodegeneration and oxidative stress: putative nutritional intervention. Neurol Clin. August 1998;16(3):747-55.
Joseph JA, Shukitt-Hale B, Denisova NA et al. Reversals of age-related declines in neuronal signal transduction, cognitive, and motor behavioral deficits with blueberry, spinach, or strawberry dietary supplementation. J Neurosci. 15. september 1999;19(18):8114-21.
Joseph JA, Denisova NA, Arendash G et al. Blueberry supplementation enhances signaling and prevents behavioral deficits in an Alzheimer disease model. Nutr Neurosci. Juni 2003;6(3): 153-62.
Casadesus G, Shukitt-Hale B, Stellwagen HM et al. Modulation of hippocampal plasticity and cognitive behavior by short-term blueberry supplementation in aged rats. Nutr Neurosci. Oktober 2004;7(5-6):309-16.
Andres-Lacueva C, Shukitt-Hale B, Galli RL et al. Anthocyanins in aged blueberry-fed rats are found centrally and may enhance memory. Nutr Neurosci. april 2005;8(2):111-20.
Zhu Y, Bickford PC, Sanberg P, Giunta B, Tan J. Blueberry opposes beta-amyloid peptide-induced microglial activation via inhibition of p44/42 mitogen-activation protein kinase. Rejuvenation Res. Oktober 2008;11(5):891-901.