Sund kost og livsstil

Sekundære plantestoffer gør økologi til et bedre valg

Det har mange gange været diskuteret, om økologisk dyrkede fødevarer er bedre end ikke-økologiske. Får man mere for pengene ved at gå efter det lille, røde øko-mærke?

Det kan ud fra en strengt videnskabelig synsvinkel ikke bevises, at øko-varer er sundere, men man kan alligevel pege på nogle markante forskelle mellem økologisk og konventionelt producerede fødevarer forskelle, der med stor sandsynlighed har betydning for vores sundhed.

Forfatteren Ane Bodil Søgaard, lic. scient. og tidligere forsker ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, redegør for den videnskabelige forskning på området. Her skelner man mellem primære og sekundære indholdsstoffer i fødevarerne:

  • De primære (proteiner, kulhydrater, fedt, mineraler og vitaminer) er simpelthen dem, vi ved noget om.
  • De sekundære er dem, vi ved lidt eller ingenting om. Karakteristisk for de sekundære stoffer er, at de kun forekommer i små mængder i planterne, og at der er tusindvis af dem. Men det betyder ikke, at de er sekundære for vores sundhed. Den nyeste forskning viser tværtimod, at de har indflydelse på en lang række alvorlige lidelser som allergi, hjertekarsygdomme, højt blodtryk, ledbetændelse, mavetarmsygdomme, gigt og kræft.

På Landbohøjskolen har man påvist, at jo mere forædlet og intensivt dyrket en plante er, desto færre sekundære stoffer indeholder den.

Ifølge en redegørelse fra Fødevarestyrelsen har økologisk dyrket frugt og grønt et større indhold af fibre og C-vitaminer end traditionelt dyrkede, mens der med hensyn til mineralindholdet kan være en forskel på 10-20 %. Ane Bodil Søgaard konkluderer: “Uanset videnskabens resultater vil den afgørende forskel på økologisk og konventionel, intensiv produktion ikke først og fremmest være et spørgsmål om god eller dårlig ernæring, men en grundlæggende anderledes måde at tænke på. Den økologiske produktion, fødevarekvalitet og sundhed skal ses og vurderes i en helhed, hvor også forurening af vand, jord og luft samt energiressourcer og velfærd for både dyr og mennesker indgår. Det afgørende er at se helheden, for det er sådan, vi og resten af verden er skruet sammen”.

Læs også
Økologiske fødevarer har højere næringsværdi
Økologi-afgrøder indeholder flere sunde polyfenoler
Flere vitaminer og mindre gift i økomad
Sekundære plantestoffer – hvad findes hvor?
Økologisk dyrket frugt og grønt indeholder meget C-vitamin
Lavere CO2-udslip ved økologiske landbrug
V. J. Brøndegaard: Vor ernærings uundværlige plantestoffer

Kilde
Et debatmagasin om økologi og kvalitet. Økologi for fremtiden/FDB.