Sund kost og livsstil

Polyfenoler i kosten kan give dig et længere liv

Masser af polyfenoler via kosten kan sættes i forbindelse med op til 30% lavere dødelighed hos ældre, viser forskning baseret på urinkoncentrationen af polyfenoler.

Forsøget, som er offentliggjort i Journal of Nutrition, er det første, der evaluerer det samlede kostindtag af polyfenoler ved brug af en kostmæssig biomarkør og ikke kun et kostspørgeskema, forklarer det spanske forskerhold, der står bag forsøget. Under ledelse af professor Cristina Andrés-Lacueva fra University of Barcelona brugte man i den 12 år lange opfølgningsperiode målinger af samlet urinkoncentration af polyfenol til at vurdere virkningen af en polyfenolholdig kost på levetid og dødelighed.

Resultaterne tyder på, at der er en sammenhæng mellem et højt polyfenolindtag og en lavere dødelighed – således at de, der får flest polyfenoler, har 30 % lavere risiko for at dø. ”Den samlede urinkoncentration af polyfenoler er en uafhængig risikofaktor for dødelighed blandt hjemmeboende ældre, hvilket tyder på, at et højt kostindtag af polyfenoler kan have en sammenhæng med længere levetid”, skriver forskerne. ”Resultaterne underbygger videnskabelige beviser, der tyder på, at personer, der indtager en kost med masser af frugt og grønt, har en lavere risiko for adskillige kroniske sygdomme og generel dødelighed”, siger Raul Zamora Ros, som er hovedforfatter til forsøgsrapporten.

Forskerholdet analyserede i regi af InCHIANTI-forsøget data fra en gruppe på 807 kvinder og mænd i alderen 65+ fra de toscanske byer Greve og Bagno. Ved at bruge urinkoncentrationen af polyfenol som mål vurderede gruppen effekten af en polyfenolholdig kost – og det er første gang, at denne biomarkør er anvendt til et epidemiologisk eller klinisk forsøg.”Udvikling og brug af kostmæssige biomarkører gør det muligt at foretage en mere præcis og i særdeleshed mere objektiv vurdering af indtaget, da det ikke kun er baseret på deltagernes hukommelse, når de udfylder spørgeskemaet”, siger Lacueva. ”Denne metode gør vurderingen af sammenhængen mellem kostindtag og dødelighed eller sygdomsrisiko mere troværdig og nøjagtig”.

Forskerne fandt frem til, at den generelle dødelighed blev reduceret med 30 % hos deltagere, som spiste en kost med mange polyfenoler (>650 mg pr. dag) sammenlignet med de deltagere, som havde et lavt polyfenolindhold i kosten (<500 mg pr. dag). Lacueva bemærker, at i løbet af opfølgningsperioden på 12 år døde 274 patienter (34 %). Forskerne fandt frem til, at efter justering for alder og køn var der en større forekomst af markører for udskillelse af polyfenoler i urinen hos de deltagere, der overlevede opfølgningsperioden, i forhold til dem, der døde.

Men når forskerne kiggede på data vedrørende samlet kostindhold af polyfenoler i forhold til kostspørgeskemaet, fandt de ingen signifikante forskelle. Derfor understreger de, at deres forsøg ikke blot tyder på, at der er fordele ved kostmæssige polyfenoler, men også viser betydningen af at evaluere kostindtag ved brug af kostmæssige biomarkører, ikke kun kostspørgeskemaer.

”Polyfenoler kan måske spille en rolle i forebyggelsen af adskillige kroniske sygdomme, men at vurdere det kostmæssige indtag af polyfenoler ud fra selvrapporterede kostspørgeskemaer er unøjagtigt og upålideligt”, bemærker forskerteamet.

Læs også
Økologi-afgrøder indeholder flere sunde polyfenoler
Sekundære plantestoffer – hvad findes hvor?
Sekundære plantestoffer gør økologi til et bedre valg
Polyfenoler i bær og druer kan bevare hukommelsen
Sundt at spise økologisk og farverigt
Hyben – en gave fra efterårets buske
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetid