Sund kost og livsstil

Grønsager virker beskyttende mod lungekræft

Både rygere og ikke-rygere, der spiser få grøntsager, har dobbelt så stor ri­siko for at få lungekræft sammenlig­net med personer, der spiser mange grøntsager.

Svenske forskere undersøgte risikoen for at blive ramt af lungekræft i relation til rygevaner og indtag af frugt og grønt. I undersøgelsen indgik ca. 500 lungekræftpatienter og ca. 900 raske kontrolpersoner. Deltagerne blev bedt om at udfylde et spørge­skema om mad- og eventuelle ryge­vaner.

Ikke overraskende fandt forskerne en sammenhæng mellem risikoen for lungekræft og antal cigaretter om dagen samt antal år, personen havde røget – hvor den sidste faktor havde størst betydning.

Men efter at have justeret for dis­se to faktorer fandt forskerne også en sammenhæng med indtaget af grønsager: Et lavt, dagligt forbrug af grønsager betød en fordoblet risiko for lungekræft sammenlig­net med personer, der spiste mange grønsager – både blandt rygere og ikke-rygere.

Samme tendens gjorde sig gæl­dende, om end ikke nær så udtalt som for grønsager, i forhold til mængden af frugt og risikoen for lungekræft.

Læs også
Grønsager: Fem om dagen
Grønne bladgrønsager beskytter mod kræft i tyktarmen
Spis grønt – og halvér din risiko for prostatakræft
Passiv rygning øger risikoen for lungekræft
Lungekræft, antioxidanter og kemoterapi
Fødevareindustriens tilsætningsstoffer kan give lungekræft
Næringsstoffer i frugt og grønt kan modvirke kræft
Lungekræft holdes på afstand med grønne bladgrønsager

Kilde
International Journal of Cancer, 2006, 118: 739-43