Folkesundhed Vitaminer & Mineraler

Lungekræft, antioxidanter og kemoterapi

Denne undersøgelse evaluerede 18 ikke-randomiserede patienter med småcellet lungekræft, som ud over den gængse behandling af denne kræftform (kemoterapi) fik med antioxidanter i farmakologiske doser.

De antioxidanter, forsøgspersonerne fik, omfattede retinol, betacaroten, E-, B1-, B2-, B3-, B5-, B12-, C- og D-vitamin samt biotin og essentielle fedtsyrer. Desuden fik de sporelementerne mangan, vanadium, magnesium, kalk, zink, kobber, natriumselen, kromtriklorid og kiselgur.

Lungekræft, antioxidanter og kemoterapi - og multivitaminerBehandling med antioxidanter kombineret med kemoterapi og strålebehandling forlængede levetiden for patienter med småcellet lungekræft sammenlignet med de fleste andre former for kombinationsbehandling. Forfatterne bemærker desuden, at de patienter, der fik antioxidanter, bedre kunne tåle såvel kemoterapien som strålebehandlingerne. Doseringen af disse næringsstoffer lå langt højere end de anbefalede dagsdoser og anses for farmakologiske doser i stedet. Der kunne ikke påvises bivirkninger ved behandlingen med antioxidanter.

På grund af den øgede tolerance over for kemoterapien viser resultaterne af dette forsøg, at der kan foretages mere dybtgående og længerevarende behandlingsforsøg uden øget belastning. Det er interessant at bemærke, at de patienter, der overlevede sygdommen, havde et betydeligt højere indhold af zink i blodet før antioxidantbehandlingen end dem, der måtte bukke under for sygdommen.

Forfatterne mener, at denne form for behandling kan forstærke virkningen af de almindeligt anvendte former for behandling af småcellet lungekræft ved at nedsætte omfanget af bivirkningerne og styrke immunforsvaret.

Læs også
Multivitaminer medvirker til at mindske risikoen for kræft
Antioxidanter ved kræftbehandling
Grønsager virker beskyttende mod lungekræft
Lungekræft og selen
Selen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af blærekræft
Antioxidanter – det bedste forsvar mod frie radikaler
Zink medvirker til at mindske risikoen for spiserørskræft

Kilde
Jaakkola K et al. Treatment With Antioxidant and Other Nutrients In Combination With Chemotherapy and Irradiation in Patients With Small-Cell Lung Cancer. Anticancer Research, 1992.