D-vitamin Folkesundhed

D-vitaminmangel øger risikoen for virusinfektion

Tidsskriftet FEBS Journal omtaler i sit juli 2020-nummer en sammenhæng mellem D-vitaminmangel og øget risiko for virusinfektion – bl.a. SARS-CoV-2-virus, den mikroorganisme, der forårsager COVID-19.

Forsøget er baseret på information fra Leumit Health Services-databasen vedr. 7.807 mænd og kvinder, der var blevet testet mindst én gang for plasmaindhold af 25-hydroxyvitamin D3. 782 var blevet testet positive for SARS-CoV-2 og 7.025 testede negativ for virus. ”Den primære styrke ved vores forsøg er, at det er stort, realistisk og befolkningsbaseret”, bemærker forfatterne Dmitry Tworowski og dr. Alessandro Gorohovski.

Forsøgsresultaterne

De forsøgsdeltagere, hvis D-vitaminniveau blev klassificeret som lavt (mindre end 30 ng/ml) havde en justeret 50 % større risiko for at teste positiv for virus og en øget risiko for hospitalsindlæggelse sammenlignet med dem, hvis D-vitaminniveau var højere. At risikoen er justeret betyder, at der er taget højde for demografiske variabler og psykiske og somatiske lidelser. Mænd over 50 år og med lav til mellem socio-økonomisk status havde også en større risiko for at blive smittet.

D-vitamin er et godt våben mod virusinfektion”Det primære resultat af denne undersøgelse var den signifikante sammenhæng mellem lavt plasma D-vitaminniveau og sandsynligheden for COVID-19-infektion blandt patienter, som blev testet for COVID-19 – selv efter justering for alder, køn, socio-økonomisk status og kroniske, mentale og fysiske lidelser”, lyder det fra Eugene Merzon fra Leumit Health Services Group. ”Desuden havde et lavt D-vitaminniveau en sammenhæng med risikoen for hospitalsindlæggelse på grund af COVID-19-smitte, selvom denne sammenhæng ikke var signifikant efter justering for andre faktorer. Vores resultat stemmer overens med resultaterne fra tidligere forsøg på dette område”, udtaler Ilan Green, der leder Leumit Health Services Research Institute. ”Reduceret risiko for akut infektion i luftvejene efter tilskud af D-vitamin er tidligere rapporteret”.

Læs også
D-vitamins sundhedsfremmende egenskaber
D-vitamin mod Epstein-Barr virus
D-vitamin – får du nok?
D-vitaminmangel øger risikoen for Parkinsons
D-vitaminmangel øger muligvis risikoen for diabetes type l
Kan hårtab hos mænd skyldes mangel på D-vitamin?
Derfor skal du holde dig fra D2-vitamin
Virus fundet i tyktarmskræft

Kilde
www.lifeextension.com/whatshot/2020/7/july-whats-hot-articles