D-vitamin

Lægerne er blevet mere opmærksomme på mangelsygdomme

Lægers større villighed til at foretage D-vitamintests som forebyggende pleje har ført til en drastisk stigning i antallet af diagnoser på  mangelsygdomme. Det viser resultaterne af et forsøg offentliggjort i Southern Medi­cal Journal.

Ved at anvende data fra undersøgelserne National Ambulatory Medical Care og National Hospital Ambulatory Medical Care har en  forskergruppe under ledelse af Karen Huang fastlagt, at ca. 7,5 mio. ambulante patientbesøg mellem 2007 og 2010 havde relation til en diagnose for mangel på D-vitamin. “Fra 2007 til 2010 har vi bemærket, at antallet af diagnoser for D-vitaminmangel steg hurtigt og blev  tredoblet fra 2008 til 2010”, fortæller dr. Huang. “Vi mener, at denne forøgelse i antallet af besøg med en diagnose for D-vitaminmangel, men uden diagnose for svage eller brækkede knogler, tyder på, at en lang række læger nu tjek­ker deres patienter for denne mangeltilstand, så de  kan være med til at forebygge, at patienternes knogler bliver svage”, konkluderer hun.

Forskerne har fundet frem til, at kvinder har 2,6 gange så høj tendens som mænd til at få di­agnosticeret et for lavt D-vitaminniveau, og at  folk i alderen 65 og derover har næsten tre gange så høj risi­ko for mangelsygdomme som yngre patienter.

Lægerne er blevet mere opmærksomme på mangelsygdomme, bl.a. som følge af mangel på D-vitaminNatur-Drogeriet A/S forhandler D3-vitamin i to styrker: 35 og 85 mikrogram. Produkterne kan købes hos Matas og i helsekostbutikker.

Læs også
Mangelsymptomer: Vitaminer, mineraler, fedt og proteiner
Mental svækkelse kan skyldes mangel på D-vitamin
D-vitaminmangel øger risikoen for hjerte-/karsygdom
Kan hårtab hos mænd skyldes mangel på D-vitamin?
Sammenhæng mellem D-vitaminmangel og knogleskørhed
D-vitaminmangel kan medvirke til afstødning af transplanterede lunger
En ny generation af læger er mere åbne over for kosttilskud

Kilde
South Med J, april 2014;107(3).