D-vitamin

D-vitaminmangel øger risikoen for Parkinsons

En af de seneste udgaver af Archives of Neurology beskriver et forsøg, der har påvist en sammenhæng mellem et nedsat indhold af D-vitamin i blodet og en øget risiko for at udvikle Parkinsons.

Forsøget omfattede 3.173 deltagere i det såkaldte Mini-Finland Health Survey. Ingen af deltagerne havde Parkinsons ved forsøgets start i årene 1978-1980.1 løbet af en 29 år lang opfølgningsperiode fik 50 af deltagerne stillet diagnosen. De deltagere, hvis serumindhold af D-vitamin lå blandt de bedste 25 %, havde 1/3 af den justerede risiko for at udvikle sygdommen sammenlignet med de deltagere, hvis D-vitaminniveau lå blandt de dårligste 25 %.

Forsøget er det første længdeforsøg, der har påvist en sammenhæng mellem et utilstrækkeligt serumindhold af D-vitamin og efterfølgende udvikling af Parkinsons. “I interventionsforsøg, der har fokuseret på virkningen af D-vitamintilskud, er det umagen værd at følge op på forekomsten af Parkinsons”, konkluderer forfatterne.

Man kender ikke den præcise mekanisme bag D-vitaminets evne til at beskytte mod Parkinsons, men vitaminet har udvist en nervebeskyttende virkning via antioxidante mekanismer, regulering af immunforsvaret, forbedret ledning af nerveimpulser osv.

Læs også
Parkinsons – en uhelbredelig sygdom med diffuse symptomer
Parkinsons: D-vitamin spiller en rolle
Bakterie skyld i Parkinsons?
D-vitamin bremser udviklingen af Parkinsons
Spis sundt og undgå Parkinsons
Curcumin viser lovende takter mod Parkinsons
D-vitaminmangel kan give Alzheimers og demens

Kilde
Arch Neurol, 2010;67(7):808-11.