D-vitamin

Kan autisme skyldes mangel på D-vitamin?

En ny teori kan måske forklare den drastiske stigning i antallet af tilfælde af autisme, vi har været vidne til i løbet af de sidste årtier – og samtidig kan teorien måske tilbyde en ganske enkel ”kur” mod den frygtede epidemi.

Dr. John Cannell, som tidligere har antydet, at der er en sammenhæng mellem sæsonpræget mangel på D-vitamin og modtagelighed over for influenza, har offentliggjort en ny hypotese – denne gang om D-vitaminets indflydelse på udviklingen af hjernesygdommen autisme. I Medical Hypotheses skriver han, at lægernes opfordringer til at undgå sollyset har medvirket til at skabe en udbredt mangel på D-vitamin.

”Data fra dyreforsøg har gentagne gange vist, at alvorlig mangel på D-vitamin under graviditeten [har en negativ indvirkning på] en lang række forskellige proteiner, der alle har med hjernens ud­vikling at gøre”, skriver Dr. Cannell. Rotter med D-vitaminmangel bliver født med ”en større hjerne og forstørrede ventrikler – abnormiteter, der svarer til dem, man finder hos autistiske børn”. Og ydermere, bemærker han, ”har børn med engelsk syge på grund af mangel på D-vitamin adskil­lige markører for autisme, som tilsyneladende forsvinder, når de behandles med store doser D-vitamin”.

Autisme er desuden mere almindelig under de himmelstrøg, hvor D-vitaminproduktionen påviseligt er problematisk, specielt om vinteren.

Læs også
Sammenhæng mellem for lidt D-vitamin og serotonin hos autister
Autister kan måske hjælpes af kostændringer
Husk D-vitamin, når du er gravid
Folsyre reducerer risikoen for autisme hos børn
B12-vitaminmangel og autisme

Kilde
Cannell JJ. Autism and vitamin D. Med Hypotheses, 4. oktober 2007.