D-vitamin

Kan autisme skyldes mangel på D-vitamin?

En ny teori kan måske forklare den drastiske stigning i antallet af tilfælde af autisme, vi har været vidne til i løbet af de sidste årtier. Samtidig kan teorien måske tilbyde en ganske enkel ”kur” mod den frygtede epidemi.

Dr. John Cannell, som tidligere har antydet, at der er en sammenhæng mellem sæsonpræget mangel på D-vitamin og modtagelighed over for influenza, har offentliggjort en ny hypotese. Denne gang går teorien på D-vitaminets indflydelse på udviklingen af hjernesygdommen autisme. I Medical Hypotheses skriver han, at lægernes opfordringer til at undgå sollyset har medvirket til at skabe en udbredt mangel på D-vitamin.

”Data fra dyreforsøg har gentagne gange vist, at alvorlig mangel på D-vitamin under graviditeten [har en negativ indvirkning på] en lang række forskellige proteiner, der alle har med hjernens ud­vikling at gøre”, skriver Dr. Cannell. Rotter med D-vitaminmangel bliver født med ”en større hjerne og forstørrede ventrikler. Det er abnormiteter, der svarer til dem, man finder hos autistiske børn”. Og ydermere, bemærker han, ”har børn med engelsk syge på grund af mangel på D-vitamin adskil­lige markører for autisme, som tilsyneladende forsvinder, når de behandles med store doser D-vitamin”.

Autisme er desuden mere almindelig under de himmelstrøg, hvor D-vitaminproduktionen påviseligt er problematisk, specielt om vinteren.

Kan autisme skyldes mangel på D-vitamin?Læs også
Sammenhæng mellem for lidt D-vitamin og serotonin hos autister
Autister kan måske hjælpes af kostændringer
Husk D-vitamin, når du er gravid
Folsyre reducerer risikoen for autisme hos børn
B12-vitaminmangel og autisme

Kilde
Cannell JJ. Autism and vitamin D. Med Hypotheses, 4. oktober 2007.