D-vitamin Stress, angst og depression

Lav D-vitaminstatus øger risikoen for depression

Forsøg har tidligere vist, at der er en forbindelse mellem D-vitaminstatus og symptomer på depression.

Et forskerteam under ledelse af Jane Maddock fra University College London analyserede data indsamlet fra 7.401 deltagere i det såkaldte 1958 British Birth Cohort-forsøg. Spørgeskemaer blev anvendt til at fastlægge adfærd i 45-årsalderen, og man målte mentale problemer, herunder depression, angst, panik og fobier ved hjælp af standardiserede vurderingsskalaer.

Forskerne fandt frem til, at i 45-års alderen havde et højere indhold af D-vitamin en forbindelse til en lavere risiko for depression og panik. Specifikt tydede data på, at personer med et D-vitaminindhold på mindst 75 nmol/l havde en 43 % lavere risiko for depression end personer med et D-vitaminniveau på mindre end 25 nmol/I.

Forskerne konkluderer, at “dette forsøg understøtter en sammenhæng mellem en lav cirkulerende D-vitaminkoncentration med nuværende og efterfølgende risiko for depression midt i voksenlivet”.

Læs også
D-vitamin kan lindre din vinterdepression
D-vitamin holder humøret højt hos ældre
Multivitaminer påvirker dit humør og dit velbefindende
Depression – en sygdom, der kan behandles
Depression og næringsstoffer
Depression sænker immunforsvaret hos ældre
D-vitamin kan forebygge skizofreni hos mænd
Betændelseshæmmende præparater har antidepressiv virkning

Kilde
Maddock J et al. Vitamin D and common mental disorders in mid-life: Cross-sectional and prospective findings. Clin Nutr., 2013.