Kosttilskud Stress, angst og depression

Lecithin mod stressrelaterede sygdomme

Et kosttilskud, som har vist sig at være effektivt til at bekæmpe de skadelige virkninger ved stress, er fosfatidylserin. Denne fosfolipid er en vigtig del af de biologiske cellemembraner.

Igennem mere end 10 år har forsøg vist, at fosfatidylserin kan reducere et cortisolniveau, som er forøget på grund af psykisk og fysisk belastning. I et af de tidlige forsøg fik raske mænd 800 mg fosfatidylserin pr. dag, og den stigning i cortisoludskillelsen, som ses efter fysisk belastning, blev reduceret betragteligt.

En anden forsøgsrapport viser, at selv små mængder fosfatidylserin (50-75 mg ved intravenøs indgivelse) var i stand til at afværge udskillelsen af cortisol som følge af fysisk belastning. Her tog man blodprøver fra otte raske mænd før og efter en fysisk belastning (gennemførelse af træning på motionscykel). Hos alle forsøgsdeltagerne kunne man konstatere en forøgelse af cortisolniveauet, men forudgående behandling med 50 eller 75 mg fosfatidylserin var i signifikant grad i stand til at bremse cortisoludskillelsen.

Endelig har et forsøg fra 2004 undersøgt fosfatidylserins indvirkning på den hormonelle og psykologiske reaktion på psykisk belastning. Belastningen bestod i den såkaldte Trier Social Stress Test (TSST), som er en fingeret jobsamtale efterfulgt af en regneopgave. Dette dobbeltblind forsøg fulgte 40 mænd og 40 kvinder i alderen 20-45 år i tre uger. Forsøgsdeltagerne fik enten fosfatidylserin (400 eller 600 mg pr. dag) eller et placebo, inden de gennemgik TSST. Fosfatidylserin var i stand til i statistisk signifikant grad at bremse cortisoludskillelsen som følge af påvirkningen blandt de forsøgsdeltagere, der fik 400 mg fosfatidylserin (men ikke – overraskende nok – blandt de deltagere, der fik 600 mg).

Forfatterne konkluderer, at fosfatidylserin er i stand til at lægge en dæmper på virkningen af belastninger på hypofyse/binyre-aksen og kan spille en stor rolle for behandlingen af stress-relaterede sygdomme.

Læs også
Fosfatidylserin gør noget godt for din hjerne
Lecithin – kemi og anvendelse
Lecithin: En alsidig ingrediens i naturlige fødevarer og kosttilskud
C-vitamin sænker cortisol-niveauet i kroppen
Curcumin modvirker celleskader forårsaget af kronisk stress
Pas på skader, når du motionerer stress væk
Stress – en sygdom med store omkostninger
Stresset, søvnløs, deprimeret? Tjek dine kostvaner…
RoliNAT virker mod stress om dagen og søvnløshed om natten

Kilder
Monteleone P, Maj M, Beinat L. Natale M, Kemali D. Blunting by chronic phosphatidylserine administration of the stress-induced activation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in healthy men. Eur J Clin Pharmacol. 1992;42(4):385-8.
Monteleone P, Beinat L, Tanzillo C, Maj M, Kemali D. Effects of phosphatidylserine on the neuroendocrine response to physical stress in humans. Neuroendocrinology. 1990 Sep;52(3):243-8.
Hellhammer J, Fries E, Buss C, et al. Effects of soy lecithin phosphatidic acid and phosphatidylserine complex (PAS) on the endocrine and psychological responses to mental stress. Stress. 2004 Jun;7(2):119-26.