Hjerte Kosttilskud

Lycopen og risikoen for myocardie-infarkt

Kan tomatstoffet lycopen påvirke risikoen for myocardie-infarkt? Ja, lyder det fra forskere på området.

Sygdomme i hjertets kranspulsårer er fortsat en af de hyppigste årsager til dødsfald i de industriali­serede lande. Forskningsresultater tyder på, at iltningsfremkaldte ændringer i LDL-kolesterolet fremmer udviklingen af åreforkalkning, og at antioxidante vitaminer kan hæmme iltningen af LDL og mindske denne udvikling.

Det heromtalte multicenter-forsøg vurderede sammenhængen mellem fedtvæv-koncentrationer af betacaroten, alfacaroten og lycopen og risikoen for akut myocardie-infarkt. Deltagere var personer med myocar­die-infarkt og tilsvarende kontrolpersoner fra 10 forskellige lande i Europa.

Der var en signifikant, omvendt sammenhæng mellem fedtvævets koncentration af lycopen og risi­koen for akut myocardie-infarkt. Denne risiko lå 48 % lavere i den gruppe af forsøgspersoner, som havde en lycopen-koncentration i den 90. percentil sammenlignet med gruppen i den 10. percentil.

Selvom koncentrationen af hhv. beta- og alfacaroten synes at have en beskyttende indvirkning, når de blev vurderet separat, var sammenhængen langt mindre efter kontrol for kendte risikofaktorer for myocardie-infarkt. ”Vi kan konkludere, at lycopen – eller en nært beslægtet, almindelig kostkilde – kan bidrage til grønsagers beskyttende indvirkning mod myocardie-infarkt”.

Lycopen kan måske medvirke til at forhindre myocardie-infarktLæs også
Lycopen giver et fingerpeg om åreforkalkning senere i livet
Lycopen gør dig sundere
Lycopen modvirker dannelse af åreforkalkning og blodpropper
Carotenoider: Hvor findes de, og hvad kan de?
Kardiomyopati – hvad er det?
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetid

Kilde
Kohlmeier L et al. Am J Epidemiol, 146:618-626, 1997.