Kosttilskud Urter og krydderier

Kanel er godt for diabetikere

60 type II-diabetikere (gennemsnitsalder: 52,2 år), som ikke modtog insulinbehandling, blev tilfæl­digt inddelt i fire grupper, som fik hhv. 1, 3 eller 6 g kanel pr. dag eller placebo i 40 dage. Sammen­lignet med målingerne ved forsøgets start var alle tre doseringer af kanel i stand til at reducere det gennemsnitlige, fastende blodsukkerniveau (18-29 %), triglycerid-niveauet (23-30 %), LDL-koleste­roltallet (7-27 %) og det samlede kolesteroltal (12-26 %).

Reaktionen på kanel-doseringerne var ensartede. Man kunne ikke påvise signifikante ændringer hos placebogruppen. Faldet i såvel det fastende blodsukkerniveau som triglycerid-niveauet var signifi­kant (p < 0,05) sammenlignet med placebo, og nogle (men ikke alle) reduktionerne i samlet og LDL-kolesteroltallet var signifikante sammenlignet med placebo.

Kanel er gavnligt for diabetikereDisse resultater tyder på, at daglig indtagelse af en beskeden mængde kanel (1 g pr. dag eller mere) i betydelig grad kan reducere blodets indhold af sukker og triglycerider og muligvis reducere dets indhold af LDL- og samlet kolesterol hos patienter med diabetes type 2. I tidligere reagensglasforsøg har kanel­ekstrakt vist sig at kunne øge sukkeroptaget. Desuden synes kanel at kunne medvirke til at udløse den insulin-kaskade (serie af biokemiske reak­tioner, der stimuleres af insulin).

Kanel er en billig og tilsyneladende sikker måde at forbedre sit blodsukker og andre stofskifteparametre på – tilstande, som er vigtige for type II-diabetikere.

Læs også
Kanel – et stærkt krydderi med mange egenskaber
Kanel – er det virkelig farligt for os?
Kanel forbedrer blodsukkerniveauet
Diabetes, insulinresistens og kanel
Kanel og krom er godt for blodsukkeret
Kanel mod fedtlever
Forbrugererfaring: Krom og kanelbark regulerede mit blodsukker

Kilde
Khan A et al. Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2003;26:3215-3218.