Kosttilskud Kredsløb Sund kost og livsstil

Lycopen modvirker dannelse af åreforkalkning og blodpropper

Lycopen mod åreforkalkning og blodpropper? Er der noget om snakken?

Blodpladernes aktivitet spiller en afgørende rolle – ikke kun for kroppens indre balance, men også for udviklingen af alvorlige kredsløbssygdomme. Overfølsomhed i blodpladerne menes at være en af de mange årsager til, at åreforkalkning opstår og udvikles, og en væsentlig medvirkende faktor til sygdomsmekanismen. Hjertedød kan skyldes en akut blodprop som følge af, at åreforkalkningsplak river sig løs. Som middel til at modvirke denne sygdomsfremkaldende mekanisme har behandling med blodpladehæmmende stoffer vist sig at kunne mindske forekomsten af primære og sekundære kredsløbsproblemer betydeligt.

Overblik over forsøget

Vandekstraherede tomatstoffer har ved reagensglasforsøg vist sig at have en bred vifte af aktiviteter, der hindrer blodpladerne i at klumpe sig sammen. Vi har tidligere påvist, at de aktive stoffer også ændrer blodpladefunktionen hos personer med en stærk reaktion på ADP-agonister.

Mål

Målet med det her omtalte forsøg var at vurdere anvendelsen af tomatekstrakt som kosttilskud for at hindre blodpladeaktivering.

Struktur

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret overkrydsningsforsøg blev gennemført på 90 raske personer, der var valgt på grund af deres normale blodpladefunktion. Ændringer fra homøostasen ved forsøgets start blev målt tre timer efter indtagelse af ekstrakt eller kontrolpræparat.

Resultater

Vi kunne i vævsprøver observere en betydelig reduktion i blodpladesammenklumpningen fremkaldt af ADP og kollagen tre timer efter indtagelse af tomatekstrakt-tilskud svarende til 6 (6TE) og 2 (2TE) tomater. Vi fandt ingen signifikant virkning for kontroltilskuddet, men derimod en dosisafhængig reaktion på tomatekstrakt ved et lavt niveau af blodpladestimulering. Hæmning af blodpladefunktionen var størst i den undergruppe, der havde den højeste plasmakoncentration af homocystein (P < 0,05) og C-reaktivt protein (P < 0,001).

Konklusion

Som funktionel fødevare eller kosttilskud kan tomatekstrakt spille en rolle for den primære forebyggelse af kredsløbssygdom ved at reducere blodpladernes aktivitet – hvilket kan medvirke til at reducere antallet af blodpropper.

Lycopen kan modvirke åreforkalkning og blodpropperLæs også
Lycopen gør dig sundere
Lycopen giver et fingerpeg om åreforkalkning senere i livet
Lycopen kan halvere risikoen for hjertesygdom hos kvinder
Iltede lipoproteiner ved åreforkalkning og blodprop
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetid
Olivenolie og grøn te mod åreforkalkning
Sådan holder du kredsløbet sundt
Spis fuldkorn, tab dig og styrk dit kredsløb
Gåture er guf for kredsløbet

Kilder
O’Kennedy N, Crosbie C, van Lieshout M, Broom JI, Webb JD, Duttaroy AK. Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans. Am J Clin Nutr, 2006,84(3), 570-579.
O’Kennedy N, Crosbie C, Whelan S, Luther V Horgan G, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK. Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans, Am J Clin Nutr, 2006,84:561-9.