Folkesundhed Kosttilskud

Omega-3 kan medvirke til at beskytte hjernen mod luftforurening

Forskningsresultater omtalt i tidsskriftet Neurology har vist en beskyttende virkning ved indtagelse af omega-3 fedtsyrer fra fisk mod de skadelige virkninger på hjernen som følge af små partikler i luften.

”Fisk er en fantastisk kilde til omega-3 fedtsyrer og let at tilføje kosten”, siger medforfatter Ka He, MD, ScD fra Columbia University. ”Omega-3 fedtsyrer har vist sig at kunne bekæmpe inflammation og vedligeholde strukturen i aldrende hjerner. De har også vist sig at kunne reducere hjerneskader forårsaget af neurotoxiner som bly og kviksølv. Så vi undersøgte, om omega-3 fedtsyrer har en beskyttende virkning mod et andet neurotoxin, nemlig småpartiklerne i luftforureningen”.

Forsøget omfattede 1.315 kvinder med en gennemsnitsalder på 70 år. Spørgeskemaer gav oplysninger om, hvilke fisk og hvor store mængder der blev indtaget hver uge. Blodprøver viste blodlegemernes indhold af omega-3 fedtsyrer. Påvirkning fra luftforurening blev fastsat efter deltagernes bopæl. MRI-scanning af hjernen målte mængden af hvid substans.

De kvinder, hvis mængde af omega-3 fedtsyrer lå blandt de højeste 25 %, havde et gennemsnitligt volumen på 410 cm3, mens tallet for de kvinder, hvis mængde var lavest, i gennemsnit lå på 410 cm3. Et højere indhold af omega-3 fedtsyrer havde også en sammenhæng med en større hippocampus (det område i hjernen, som har med hukommelsen at gøre). For hver 25 % forøgelse i mængden af luftforurening blev mængden af hvid substans 11,52 cm3 mindre for dem med lavt omega-3 niveau og kun 0,12 cm3 blandt dem, der havde et højt omega-3 niveau.

”Vores resultater tyder på, at et højere niveau af omega-3 fedtsyrer i blodet fra indtagelse af fisk kan bevare hjernens volumen, efterhånden som kvinderne bliver ældre og måske beskytte mod de potentielt toksiske virkninger af luftforurening”, konkluderer dr. He.

Læs også
Luftforurening – sådan gør vi noget ved virkningerne
Luftforurening går lige i hjertet
Omega-3 beskytter mod virkningerne af luftforurening
Forurenet luft er ligeså sundhedsskadeligt som passiv rygning
Forurening kan ændre vores celler
Omega-3: Her er svarene på de vigtigste spørgsmål
Krill giver mere Omega-3 end fiskeolie
Omega-3 fedtsyrer giver lavere dødsrisiko

Kilde
www.lifeextension.com/whatshot/2020/7/july-whats-hot-articles