Folkesundhed Selen Vitaminlignende stoffer

Selen og carotenoider reducerer dødeligheden

En rapport offentliggjort i Journal of Nutrition afslører, at ældre kvinder med et højt indhold af ca­rotenoider og selen i blodet har en lavere risiko for at dø i løbet af de følgende fem år i forhold til kvinder med et lavt indhold af disse næringsstoffer.

  • Selen og carotenoider reducerer dødelighedenSelen er et sporstof, der findes i små mængder i både vegetabilske og animalske fødevarer.
  • Carote­noider findes i vegetabilske fødevarer og omfatter alfacaroten, betacaroten, lycopen, lutein og zeaxanthin.

Beskrivelse af forsøget

Forskere ved Johns Hopkins-universitetet analyserede data fra 632 kvinder i alderen 70-79, som deltog i undersøgelserne Women’s Health and Aging Studies I og II. Formålet med disse undersøgelser var at vurdere årsagerne til og forløbet af nedsat funktionsevne hos ældre, hjemmeboende kvinder. Selen- og carotenindholdet i blodet blev målt ved undersøgelsens start, og deltagerne blev fulgt i fem år.

Resultaterne

Ved slutningen af opfølgningsperioden var 14 % af kvinderne afgået ved døden. De primære døds­årsager omfattede kredsløbssygdomme, kræft, slagtilfælde, infektion, kronisk obstruktiv lungesyg­dom (KOL) og ulykker. Gruppen af afdøde omfattede primært ældre og fortrinsvis afro-amerikane­re, rygere og overvægtige.

Et højere indhold af selen, individuelle carotenoider og samlet caroten syntes at have en indflydelse på dødstallene. De kvinder, hvis selen- eller samlede carotenniveau lå blandt de laveste 25 %, havde større risiko for at dø end de kvinder, hvis niveau lå blandt de øverste 75 %, og i takt med at næ­ringsindholdet forøgedes, faldt dødeligheden. Blandt de afdøde deltagere lå caroten- og selen-ni­veauet på hhv. 1,40 og 1,43 mmol/l sammenlignet med hhv. 1,72 og 1,54 mmol/l for de overlevende. Forfatterne bemærker, at den underliggende biologiske mekanisme, der gør, at et lavere indhold af carotenoider og selen giver en højere risiko for at dø, kan være øget iltningsbelastning og inflam­mation.

Selen og carotenoider reducerer dødelighedenBlodets indhold af carotenoider anses for at være den bedste markør for indtag af frugt og grønt, og undersøgelser har vist, at et stort indtag af disse fødevarer reducerer mængden af betændelsesmar­kører og beskytter mod hjerte-/karsygdomme. Et for lavt selenniveau er blevet sat i for­bindelse med åreforkalkning og øget iltningsbelastning.

Læs også
Selen – en væsentlig antioxidant
Selen er livsnødvendigt
Noget om carotenoider
Tilskud af antioxidanter til dit hjerte
Antioxidanter – det bedste forsvar mod frie radikaler
Selen kan bremse aldersrelateret tab af mentale funktioner
Selen beskytter mod kræft – og meget mere
Selen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af blærekræft

Kilde
Ray AL,  Semba RD, Walston J et al. Low serum selenium and total carotenoids predict mortality among older women living in the community; the Women’s Health and Aging Studies. J Nutr. Januar 2006;136(1):172-6.