Folkesundhed

Forurening kan ændre vores celler

Danske forskere fra Københavns Universitet har offentliggjort banebrydende forskning, der dokumen­terer, hvordan udefra kommende kemiske påvirkninger som forurening, tobaksrøg og giftstoffer fra bakterier kan påvirke cellerne i vores krop. Forskerne har påvist, hvordan ydre faktorer kan stres­se vores celler og styre vores gener.

“Gener, som vi før troede var slukket ned, kan reaktiveres ved påvirkning udefra. Det kan betyde, at den en­kelte celle kan ændre egenskaber, som muligvis ikke kan ændres tilbage igen,” forklarer lektor Klaus Hansen, hvis forskningsgruppe står bag resultaterne.

Under fosterudviklingen kan selv kortvarige ændringer i genernes aktivitet have konsekvenser, fordi cellerne ikke får de korrekte instrukser til at finde ud af hvilken type celle, de skal blive til. Men også hos voksne kan ændret aktivitet af vores gener have konsekvenser. Når cellerne stresses, kan de ikke fungere normalt, og det kan påvirke hele organismen. I værste fald kan det betyde, at vi bliver syge. “Både under fosterudviklingen og senere hen i livet er det meget vigtigt, for at vores celler kan udvikles og fun­gere korrekt, at nogle gener er aktive, mens andre er inak­tive,” forklarer Klaus Hansen.

De danske resultater skal følges op af mere forskning. “Vi arbejder med meget basal forskning, helt nede på celleniveau. Men denne viden er meget vigtig for at kom­me videre,” siger Klaus Hansen.

Læs også
Luftforurening går lige i hjertet
Dioxin impliceret i endometriose
Bisfenol A kan måske øge risikoen for sygdom
Hormonforstyrrende stoffer
Er kræft en menneskeskabt sygdom?
Et grundigt kig på parasitter hos fisk
Bly i blodet giver lavere IQ
Omega-3 kan medvirke til at beskytte hjernen mod luftforurening
Phytonæringsstoffer gavner helbredet
Fosfatudvinding: Fra Stillehavsidyl til månelandskab
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?

Kilde
Molecular Cell