Diabetes

Diabetes skyld i lavt antioxidant-niveau

Hos personer med stofskiftesyndrom var mængden af de to antioxidanter C- og E-vitamin lavere end hos personer uden syndromet. Det fremgår af et studie publiceret i september 2003 i tidsskriftet Diabetes.

Oxidativt stress menes at spille en rolle i sygdomsudviklingen ved diabetes og hjerte-/karsygdomme. Men man ved kun lidt om forekomsten af antioxidanter hos personer med stofskiftesyndrom, som dermed har en forhøjet risiko for både type II-diabetes og hjerte-/karsygdomme.

For at undersøge eventuelle sammenhænge udførte forskere fra bl.a. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, USA, en undersøgelse af 8.808 voksne, som var 20 år eller ældre. Forskerne sammenlignede frit forekommende mængder i blodet af vitaminerne A, C og E, retinylestere, fem forskellige carotenoider samt selen.

Efter at have justeret for køn, alder, race, etnisk herkomst, uddannelse, rygning, fysisk aktivitet og indtag af frugt, grønsager, vitaminer og mineraler havde de forsøgsdeltagere, der led af stofskiftesyndrom, signifikant lavere værdier af retinylestere, C-vitamin og carotenoider (undtagen lycopen). Efter yderligere justering for fedtniveau i blodet var indholdet af E-vitamin signifikant lavere hos deltagere med stofskiftesyndrom. Justering af data i forhold til diabetes påvirkede ikke sammenhængen.

Voksne med stofskiftesyndrom havde for lave værdier af flere antioxidanter, hvilket forskerne tror kan forklare en del af disse personers øgede risiko for diabetes og hjerte-/karsygdomme.

Læs også
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Antioxidanter kan måske beskytte mod skadelige virkninger af for lavt blodsukker
Diabetes? Tjek lige din E-vitaminstatus…
Diabetes og D-vitaminmangel
Diabetes og motion
Kosten påvirker risikoen for diabetes

Kilde
Diabetes 2003;52:2346–51