Diabetes Godt at vide

Statiner næsten fordobler din risiko for diabetes

Kolesterol-sænkende statiner kan måske fordoble din risiko for at udvikle diabetes, viser et forsøg foretaget af forskere ved VA North Texas Health System og University of Texas Southwestern, som er offentliggjort i Journal of General Internal Medicine.

Tidligere forsøg har vist, at der er en sammenhæng mellem brugen af statiner og flere tilfælde af diabetes, men det heromtalte forsøg er det første, der viser, at statiner synes at øge risikoen for diabetes hos personer, som ellers er sunde og raske og ikke disponerede for sygdommen.

”I vores forsøg var brugen af statiner kædet sammen med en signifikant højere risiko for nydiagnosticerede tilfælde af diabetes, selv i en meget rask befolkning”, siger forskningschef Ishak Mansi. “Risikoen for diabetes som følge af indtagelse of statiner er kendt, men indtil nu har vi ment, at det måske skyldtes det faktum, at de mennesker, der får ordineret statiner, som udgangspunkt har større risiko for diabetes”. 

Også større sandsynlighed for diabetes-komplikationer

Forskerne undersøgte journaler for ca. 26.000 personer, der deltog i det såkaldte Tricare-forsøg i den amerikanske hær mellem oktober 2003 og marts 2012. De anvendte dataanalysemetoden Propensity Score Matching og matchede 3.351 statinbrugere med et tilsvarende antal ikke-brugere, som ‘lignede’ brugerne på 42 sundheds- og demografiske variabler. Dette anses for at være en særligt effektiv måde at udelukke potentielle konfunderende faktorer på.

Analysen viste, at de personer, der tog statiner, havde 87 % højere risiko for at udvikle diabetes. Der var også en øget risiko for, at den diabetes, de udviklede, var alvorlig – statinbrugerne havde 250 % højere risiko for at udvikle diabetes med komplikationer i forhold til ikke-brugerne.

Forsøget er det første, der viser en sammenhæng mellem statiner og diabetes-komplikationer. Analysen bekræfter tidligere resultater: Statinbrugerne havde 14 % større risiko for at udvikle overvægt. Forskerne gennemførte desuden en mere konventionel analyse, som direkte sammenlignede 4.000 statinbrugere i forsøgsgruppen med 22.000 ikke-brugere (med kontrol for visse kendte risikofaktorer). Denne analyse viste, at statinbrugere havde mere end 100 % større sandsynlighed for at udvikle diabetes i forhold til ikke-brugere.

Begge analysemetoder viste, at jo højere dosis statiner, desto større var vedkommendes risiko for svær overvægt, diabetes og diabetes-komplikationer.

Livsstilsændringer er sikrere og mere effektive

Forsøget tyder på, at de kortvarige forsøg, der bruges til at sikre, at et lægemiddel bliver godkendt, måske ikke “giver et fuldstændigt billede af risici og fordele ved lang tids brug af statiner”, siger Mansi. Patienterne bør gøres opmærksom på alle de risici, der er ved den medicin, lægen ordinerer. “Hvis man kender risici, kan det måske motivere til at holde op med at ryge i stedet for at sluge en tablet – eller til at tabe sig og begynde at motionere”, siger Mansi. “Ideelt er det bedre at foretage disse livsstilsændringer og dermed undgå at tage statiner, hvis det er muligt”.

Flere og flere forskningsresultater tyder på, at statiner ikke blot er farlige – de kan heller ikke reducere antallet af tilfælde af hjertesygdom eller dødsfald. Faktisk tyder nogle forsøg på, at statiner faktisk kan øge risikoen for kredsløbssygdom. Det skyldes, at selvom statiner er fantastiske til at sænke kolesterolet, tyder nye forskningsresultater på, at blodets kolesterolindhold simpelthen er en risikomarkør for hjertesygdom og ikke årsag til sygdommen.

En analyse offentliggjort i Expert Review of Clinical Pharmacology konkluderede, at fordelene ved statiner konsekvent er blevet overdrevet, mens risikoen er blevet nedtonet. Analysen viste, at statiner reducerede kredsløbssygdom med kun en enkelt sølle procent. De store fordele, medicinens fortalere fremhæver, er “statistisk bedrag”, siger forfatterne. “De negative bivirkninger, personer, der tager statiner, oplever, er mere almindelige end fremstillet i medierne og på lægekongresser”, skriver forskerne. “Et øget antal tilfælde af kræft, grå stær, diabetes, kognitiv svækkelse og sygdomme i bevægeapparatet opvejer langt de beskedne fordele for kredsløbet, statinerne giver”.

Læs også
Statiner og diabetes
Statiner og risiko for diabetes
Statiner hjælper ikke efter hjerteblodprop
Policosanol Complex – et alternativ til statiner
Policosanol – godt for kolesterolspejlet og mange andre ting
Kolesterolsænkende kost er lige så god som statiner
Q10 kan modgå bivirkninger af statinpræparater
Kolesteroltallet – hvor skal det ligge?