Godt at vide

Læger betales af medicinalindustrien

Danskerne kan godt være mere og mere bekymrede over, at der ligger økonomiske interesser bag den behand­ling, de får af deres læge. De danske læger bijobber i vidt omfang for de me­dicinalvirksomheder, der producerer den medicin, læ­gerne udskriver til deres pa­tienter.

Masser af danske læger er på lønningslisten hos en lang række medicinalvirksomheder. Og for mange er det ikke nok at være tilknyttet en enkelt virksomhed. Det viser nye oplysninger fra Lægemid­delstyrelsen. Nogle modtager honora­rer fra helt op til 13 forskelli­ge arbejdsgivere i medicinal­industrien.

Mickael Bech, tidligere profes­sor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, har udtalt: “Problemet er, at valg af behandling kan være betin­get af tilknytning til medici­nalindustrien, så lægen ek­sempelvis ordinerer et præ­parat fra en bestemt virk­somhed, som er dyrere, men ikke bedre end de præpara­ter, man ellers kunne have valgt”.

Læs også
Medicinalindustrien manipulerer med lægerne
Kosttilskud bruges og anbefales af læger og sygeplejersker
Lægetidsskrift påpeger vildledende medicinforskning
Interessekonflikter i medicinalindustrien – et eksempel fra 2009
Internetmedicin konfiskeres
Advarsel mod medicin på internettet
Kolesteroltal – fup eller fakta?
Bogomtale: Medicinalindustrien er en mafia

Kilde
Ekstrabladet 24. juni 2010.