Godt at vide

Forsøg med diagnosticering: Patienter fik stillet op til 31 diagnoser

Da 126 praktiserende læger skulle foretage diagnosticering af patienter med uspeci­fikke lidelser, fik patienterne op til 31 diagnoser.

Det viser en undersøgelse publi­ceret i ISRN Public HealthVolume, hvor over 126 skandinaviske prakti­serende læger har set og vurderet filmoptagelser af konsultationer med ni patienter, som havde langvarige uspecifikke lidelser. Filmoptagelserne blev lavet med skuespillere i patientrollen.

41 af de 126 deltagende praktise­rende læger var danske – 27 kvinder og 14 mænd. Forskere i almen praksis fra Dan­mark, Norge og Sverige har deltaget, og fra Danmark har Forskningsenhe­den for Almen Praksis i Aarhus været med.

De ni patienter fik i alt mellem 13 og 31 forskellige hoveddiagnoser. 79 % af lægerne gav patienterne mindst to diagnoser. Næsten 60 % af lægerne gav forskellige ho­ved- og sekundærdiagnoser. De mest almindelige diagnoser var psykiske lidelser, generelle uspecifikke lidelser og muskel- og skeletsygdomme. De danske læger var de skandinaviske læger, som havde relativt flest psy­kisk relaterede diagnoser.

Ifølge danske, svenske og norske forskere indikerer studiet, at per­soner med uspecifikke lidelser har mange og sammensatte gener. Uspecifikke lidelser er medicinsk uforklarlige, fordi det ikke er muligt at finde fysiologiske tegn på sygdom. Forfatterne mener, at det nuvæ­rende diagnosesystem fører til, at statistikken for medicinsk uforklarlige lidelser bliver ukorrekt, idet kun hoveddiagnosen registreres.

Diagnosticering og deraf følgende medicinordinering kan være en vanskelig sagLæs også
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet
250.000 patienter overmedicineres
Har du mere end én diagnose?
Overforbrug af paracetamol kan være dødeligt
Træt altid? Et advarselstegn!
Motion er effektivt mod 27 sygdomme
Hvad fortæller dine negle om dit helbred?

Kilde
ISRN Public Health, 2012, ID 851097