Godt at vide

Forsøg med diagnosticering: Patienter fik stillet op til 31 diagnoser

Da 126 praktiserende læger skulle diagnostisere patienter med uspeci­fikke lidelser, fik patienterne op til 31 diagnoser.

Det viser en undersøgelse publi­ceret i ISRN Public HealthVolume, hvor over 126 skandinaviske prakti­serende læger har set og vurderet filmoptagelser af konsultationer med ni patienter, som havde langvarige uspecifikke lidelser. Filmoptagelserne blev lavet med skuespillere i patientrollen.

41 af de 126 deltagende praktise­rende læger var danske – 27 kvinder og 14 mænd. Forskere i almen praksis fra Dan­mark, Norge og Sverige har deltaget, og fra Danmark har Forskningsenhe­den for Almen Praksis i Aarhus været med.

De ni patienter fik i alt mellem 13 og 31 forskellige hoveddiagnoser. 79 % af lægerne gav patienterne mindst to diagnoser. Næsten 60 % af lægerne gav forskellige ho­ved- og sekundærdiagnoser. De mest almindelige diagnoser var psykiske lidelser, generelle uspecifikke lidelser og muskel- og skeletsygdomme. De danske læger var de skandinaviske læger, som havde relativt flest psy­kisk relaterede diagnoser.

Ifølge danske, svenske og norske forskere indikerer studiet, at per­soner med uspecifikke lidelser har mange og sammensatte gener. Uspecifikke lidelser er medicinsk uforklarlige, fordi det ikke er muligt at finde fysiologiske tegn på sygdom. Forfatterne mener, at det nuvæ­rende diagnosesystem fører til, at statistikken for medicinsk uforklarlige lidelser bliver ukorrekt, idet kun hoveddiagnosen registreres.

Læs også
Utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet
250.000 patienter overmedicineres
Har du mere end én diagnose?
Overforbrug af paracetamol kan være dødeligt
Træt altid? Et advarselstegn!
Motion er effektivt mod 27 sygdomme
Negle – diagnose og hjælp

Kilde
ISRN Public Health, 2012, ID 851097