Godt at vide

Gener har mindre betydning for vores levetid end tidligere antaget

En artikel skrevet af J. Graham Ruby fra Calico Life Sciences konkluderer, at vurderingen af det arvelige element i spørgsmålet om, hvor længe man kan forvente at leve, er ”stærkt overdrevet”. Arvelighed er et mål for, hvor stor en del af en variation man kan forklare med genetiske forskelle over for livsstil og andre faktorer.

”Vi kan potentielt finde mange svar på spørgsmål om aldringens biologi i menneskets gener. Men hvis det arvelige element i forhold til levetiden er begrænset, lægger det en dæmper på vores forventninger til, hvilke ting vi kan lære, og hvor let det vil være”. Sådan lyder det i en kommentar fra dr. Ruby. ”Det medvirker til at sætte de spørgsmål, aldersforskerne undersøger, ind i en kontekst”.

Beskrivelse af analysen

Ved brug af offentligt tilgængelige data fra flere end 400 mia. mennesker fra online genealogi-virksomheden Ancestry vurderede forskerteamet arveligheden ved at undersøge lighederne i levetid mellem familiemedlemmer. Ligheder i levetiden optrådte ganske vist blandt blodsbeslægtede familiemedlemmer, men de optrådte i lige så høj grad mellem personer, der var i familie gennem giftermål.

Resultaterne

Forskerne fandt frem til, at arveligheden for lang levetid kun lå på 7 %. Dette står i kontrast til tidligere skøn på op til 30 %. Man fandt frem til, at tidligere estimater ikke havde taget højde for menneskers tendens til at vælge partnere med egenskaber, der afspejler ens egne – en proces, der kaldes assortativ parring. ”I denne forbindelse betyder assortativ parring, at de faktorer, som er væsentlige for levetiden, har en tendens til at være meget ens for begge parter”, forklarer dr. Ruby. ”Når vi ikke tog højde for assortativ parring, var vores egne nominelle estimater meget lig dem, man finder i litteraturen”.

Resultatet tyder på, at den hastighed, vi ældes med, i højere grad afhænger af ting, vi kan gøre noget ved, end af vores gener, som vi endnu ikke kan modificere.

Gener har mindre betydning for vores levetid end tidligere antagetLæs også
Gør noget proaktivt for at bevare et godt helbred
Nutraceutiske stoffer er med til at forlænge din levetidGener har mindre betydning for vores levetid end tidligere antaget
Frie radikaler og aldringsprocessen
Genfejl – hvad kan man gøre ved dem?
Top 20 fødevarer til langsom aldring
Lars Okholm: Strategi for et bedre liv
Selen kan bremse aldersrelateret tab af mentale funktioner
Multivitaminer virker på hele din krop og din helse
Vælg det rigtige multivitamin-/mineralpræparat – Maximum!

Kilde
www.lifeextension.com/whatshot/2018/11/