Godt at vide

Genmanipulerede fødevarer – biologisk krigsførelse?

Man skal ikke være atomfysiker for at forstå, hvorfor genmanipulerede fødevarer er farlige, men ved nærmere eftersyn er der måske alligevel én blandt de flere end 800 forskere fra hele verden, som har skrevet et åbent brev til alle regeringer, hvor de i detaljer beskriver deres bekymringer over den potentielle trussel, den bioteknologiske industris uautoriserede eksperimenter med genmanipulerede fødevarer udgør.

I lande, hvor regering og medier kun synes at være alt for ivrige efter at skabe frygt for “bioterrorisme” og “biologiske våben”, er det chokerende (men formentlig velovervejet) i hvilket omfang genspørgsmålet holdes ude af den offentlige debat. Beskeden fra disse forskere er, at hele planeten er under angreb fra grådige amerikanske virksomheders insisterende, hasarderede og langt
hen ad vejen ukontrollerede adfærd – virksomheder, hvis aktiviteter synes at være sponseret af regeringen. Og uanset om du ved det eller ej, er det din krop, der er slagmarken.

Brevet, som er offentliggjort af Institute of Science in Society er et kollektivt råb om omgående at standse alle genmanipulerede afgrøder og produkter i mindst fem år, så man har mulighed for at foretage mere gennemgribende undersøgelser. Forskerne kræver desuden, at alle patenter på livsformer og levende processer – herunder frø, cellelinjer og gener – tilbagekaldes og forbydes, “så der kan foretages en tilbundsgående offentlig undersøgelse af landbrugets fremtid og alles fødevaresikkerhed”.

Livet er en opdagelse, siger de – ikke en innovation, og patenter på livsformer og levende processer “sanktionerer bio-pirateri af iboende viden og genetiske ressourcer, overtræder grundlæggende menneskerettigheder og værdighed, kompromitterer sundhedssystemet, forhindrer medicinsk og videnskabelig forskning og går imod dyrevelfærd”. Desuden hævder de, at genmanipulerede afgrøder ikke har påviselige fordele for hverken landmænd eller forbrugere. I stedet betyder de blot meget store risici for alt levende.

Produkter med genmanipulerede organismer er dybest set et overflødighedshorn af katastrofer, lyder det fra forskerne. I deres detaljerede, åbne brev går de i rette med bioteknologien – og trækker klare, ubestridelige linjer mellem genmanipulerede afgrøder og andre produkter (fx mælk fra køer, der har fået indsprøjtet genmanipuleret væksthormon) og sundhedsproblemer for pattedyr generelt. Og samtidig med, at afgrøderne i sig selv giver lavere udbytte, brugen af pesticider er øget, udbyttet er uforudsigeligt, og store virksomheder i stigende grad får monopol på fødevarer, får pesticid-tolerant ukrudt og insekter bedre og bedre betingelser – og dermed er det erklærede mål om at “brødføde verden” helt klart ude af trit med den bioteknologiske industri. Ifølge forskerne er disse store fødevarevirksomheder mere årsag til sulten i verden end løsningen på den.

“Det er på grund af den øgede monopoldannelse under den globaliserede økonomi, at de fattige bliver fattigere og mere sultne. Familielandbrug verden over ender i sult og ulykke… Der vil komme flere overtagelser og opkøb”. Den patentpolitik, bioteknologiske virksomheder netop nu fører, hindrer landmændene i at gemme og omplante frø – og ifølge forskerne er det noget, hver tredje landmand jorden over gør.

Men som sagt – det bliver kun værre. Forskerne er enige om, at genmanipulerede organismer rent faktisk skader den sårbare biodiversitet, der er nødvendig for balancen og vedligeholdelsen af liv på jorden. Genmanipulerede produkter “decimerer ukritisk vilde plantearter”, giver fødselsskader hos pattedyr, dræber insekter, der har afgørende betydning for bestøvningen, fx bier og sommerfugle, og er en meget alvorlig trussel mod horisontal genoverførsel, fx “resistens mod antibiotika, som gør betændelsessygdomme umulige at kurere, fremkomst af nye vira og bakterier, der forårsager sygdomme og skadelige mutationer, som kan føre til kræft”.

Kilder verden over har allerede identificeret masser af risici for både dyr og mennesker, og det har ført til enten forbud mod genmanipulerede produkter eller vedtagelse af strikse mærkningsregler i mange lande. Men i USA har hemmeligt stemplede notater fra sundhedsmyndighederne afsløret masser af tilfælde af, at man har “overhørt” advarsler fra egne forskere.

Men efter lignende masseappel til FAO i 2009, som ikke havde nogen varig effekt, kan man kun håbe, at forskningen i genmanipulerede organismer – og det voksende antal mennesker, der har viden på området – på et tidspunkt bliver for højrøstede til at ignorere.

Læs også
Genmodificeret majs giver organskader
GMO-korn kan skade dine nyrer og din lever
Genmanipulerede fødevarer fra Monsanto
Pesticider og børns indtag af frugt og grønt
Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug
Medicinforsøg på dyr og mennesker