Godt at vide

Har du e-sans? Du er ikke alene…

Det er svært at forske i – og svært at forklare. Nogle kalder det den sjette sans, andre taler om at være synsk, andre igen bruger ordet spirituel, og også et ord som healingsenergi er inde i billedet. Men ingen af disse betegnelser dækker helt den sans, som en pæn del af den danske befolkning er i besiddelse af – nemlig evnen til at sanse ikke-fysiske energier.

Eller måske skulle vi hellere kalde det fysiske energier, der ikke er målbare med fysiske hjælpemidler? Denne form for energi er nemlig kendt fra oldtiden: Det indiske udtryk er prana, og i Kina har man fra gammel tid omtalt den som qi, og akupunktur bygger opfattelsen af, at qi bevæger sig i meridianer. Men der eksisterer ikke fysiske muligheder for at måle denne sans.

E-sans er en forkortelse for energisansUdtrykket energisans (forkortet til e-sans, som ikke har noget med elektronik at gøre…) er ved at vinde indpas herhjemme. Sansen er udbredt blandt en stor del af de alternative behandlere – ja, det er sådan set den, hele behandlingen arbejder ud fra. Men ca. 1/3 af alle danskere er faktisk udstyret med denne sans. Det er typisk dem, der tyr til alternativ behandling og opnår et resultat af behandlingen. Så kan dette fænomen også være forklaringen på, at alternativ behandling ikke nødvendigvis virker for alle?

Et projekt med titlen ”Sansning af healingsenergier og brug af alternativ behandling” og under ledelse af Mogens Ehrich, M.Sc., PhD, havde til formål at undersøge, om der var en sammenhæng mellem den påståede evne til at sanse healingsenergier og brugen af alternativ behandling – og at forsøge at belyse, hvor stor en del af befolkningen der mener, at de er i stand til at sanse denne form for ikke-fysisk energi.

171 tilfældigt udvalgte personer på 21-60 år blev interviewet pr. telefon. 32 % af disse mente, at de var eller måske var i besiddelse af en e-sans – og de udgjorde langt størsteparten af kunderne hos de alternative behandlere. Faktisk bruger denne gruppe alternativ behandling syv gange så ofte som dem, der ikke mener at kunne sanse særlige energier.

Det er kun naturligt, at der er et kommunikationsproblem mellem folk uden e-sans og folk med e-sans. Det er svært at forklare noget, der hverken ses, høres eller måles. Denne type af sansning bliver derfor ofte skubbet ind under begrebet ”tro”. Behandlingen virker, hvis du ”tror” på, at den virker – sådan er opfattelsen ofte hos folk uden e-sans. Og af og til kobles denne ”tro” sammen med et religiøst element.

Men alene det, at en tredjedel af befolkningen er i besiddelse af denne sans, gør, at den ikke blot kan affærdiges, fordi den ikke kan måles. Og der er klart basis for mere forskning i dette område.

Spørgsmålet er bare, hvordan denne forskning skal udføres? Der vil naturlig opstå en konflikt mellem denne ikke-målbare størrelse og de krav, der i dag stilles til evidensunderbyggede forskningsresultater.

Læs også
Naturmedicin og alternativ behandling som supplement til sundhedsvæsnet
Akupunktur og TCM
Smertebehandling på den blide måde
Rens energien og få mere flow i tilværelsen
Carnitin lukker op for energien

Kilder
Ehrich M. Those who claim to sense subtle energy are also the typical users of CAM therapy. Subtle Energies & Energy Medicine, vol. 20, nr. 3, 2009.
Ehrich M. The borderline between two areas of research. Subtle Energies & Energy Medicine, vol. 20, nr. 3, 2009.