Godt at vide

Dioxin – vidste du det?

Til gruppen af dioxiner og furaner regnes godt 200 aromatiske klorforbindelser med ensartede kemiske og toksiske egenskaber.

Dioxiner dannes ved fremstilling af klorforbindelser som klorfenoler, fenoxisyrer og polyklorerede bifenyler (PCB). De dannes også ved forbrænding af affald og brænde samt ved industriel fremstilling af cement og stål. Tidligere var også biludstødning og klorberegning af papir kilder til dioxinudslip. I Sverige er klorgasblegningen dog i dag afviklet, og blyholdig benzin anvendes ikke længere.

De svært nedbrydelige dioxiner er fedtopløselige og akkumuleres i fødekæder. I vand bindes dioxinerne til partikler, som efterhånden sedimenteres på bunden. Østersøen har på grund af sin lave vandomsætning højere ansamlinger af organiske miljøgifte ende de fleste andre have.

Mennesker indtager dioxin via fede levnedsmidler som fisk, mælk og kød. Siden 1970’erne er indholdet af dioxin i fisk og modermælk mindsket.

Dioxinernes skadelige virkninger er endnu ikke helt kortlagt. Man ved dog, at cellers vækst, udvikling og funktion påvirkes. Dyreforsøg har vist, at lang tids eksponering for dioxiner, selv i små mængder, kan forårsage kræft, svække immunforsvaret og ødelægge reproduktionsevnen og udviklingen. Det er også klart, at følsomheden over for dioxiner varierer kraftigt mellem forskellige dyrearter. Negative virkninger hos mennesker, som forbindes med dioxinforgiftning, er klorakne, neurologiske virkninger, svækkelse af immunforsvaret og reproduktionsforandringer.

Dioxinforbindelser er meget stabile og akkumuleres let i fedtvævet hos mennesker og dyr og bliver derfor siddende i meget lang tid. Dioxiner betragtes som det giftigste stof, der produceres af mennesker – derfor har EU og de nationale myndigheder opstillet meget lave grænseværdier.

Læs også
Dioxin er langt mere giftigt end først antaget
PCB er blandt de 12 farligste miljøgifte i verden
Dioxin impliceret i endometriose
Brottrunk: Det flydende brød kan også helbrede miljøet
Kvinders helbred: PMS og endometriose
Bisfenol A – et risikofyldt stof
Grænseværdier for miljøgifte er ikke tilpasset børn
Giftstoffer – de er overalt…

Kilde
Naturvårdverket, Uppsala Universitet, Karolinska Instituttet.