Godt at vide

Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug

Økologisk landbrug

Det typiske økologiske landbrug danner et lukket kredsløb, hvor det ikke er nødvendigt med hverken såsæd, gødning eller dyrefoder udefra. Målet er at opretholde et sundt helbred for både jorden og dyrene.

Økologisk landbrug vs. konventionelt landbrug

1. Dyr

På den økologiske gård findes der kun lige præcis det antal dyr, som den tilhørende jord kan ernære. Er der flere forskellige racer, holdes de adskilt og fodres hver for sig, hvilket mindsker risikoen for sygdomme.

2. Gylle

Eftersom antallet af dyr matcher jordens kapacitet, kommer der kun den gylle, som jorden kan optage. Desuden gødes der med plantekompost og andre organiske former for gødning.

3. Marker

I stedet for nogle få, store marker bliver mange små agre tilsået med forskellige afgrøder. Hække og buskads bliver stående og giver gode levevilkår for nyttedyrene.

4. Forskelligartede afgrøder

For ikke at udpine jorden veksler man mellem de forskellige afgrøder. “Mellemafgrøder” som kløver og bønner giver jorden kvælstof og gør den frugtbar.

5. Såsæd/foder

Det, der høstes på markerne, anvendes til dyrenes foder og som såsæd til næste års afgrøde.

Konventionelt/industrielt landbrug

På de traditionelle landbrug er det naturlige kredsløb brudt: Kvæg og jord dyrkes separat. Hvis der mangler “input”, hentes der hjælp udefra – i form af medicin, kunstgødning og pesticider. Målet er at producere så meget kød som muligt på den billigst mulige måde. Med dette formål for øje holder man dyrene i kæmpestalde og opdrætter dem med beriget foder, vækstfremmere og medicin til at blive slagtet så hurtigt som muligt.

Afgrøderne vokser op og ned ad hinanden på kæmpemarker. Det gør dem modtagelige for skadevoldere og smitte, og man sprøjter derfor med plantebeskyttelsesmidler. Den jord, som er blevet udpint af dyrkningen af enkeltafgrøder, behandles med syntetisk gødning.

Læs også
Økologi-afgrøder indeholder flere sunde polyfenoler
Økologiske fødevarer har højere næringsværdi
Forskel på naturlige indholdsstoffer i økologisk og konventionel mad
Øko-smag
Sekundære plantestoffer gør økologi til et bedre valg
Pesticider og børns indtag af frugt og grønt
Aber og tapirer kræver økobananer
Bønnespiresalat