C-vitamin Godt at vide

Er du ældre, mandlig ryger? Husk C-vitamin!

Øget indtagelse af C-vitamin via kosten kan måske bremse reduk­tionen i knoglemineraltætheden hos ældre mænd, viser et nyt forsøg fra USA.

Men højere indtagelse af vitaminet i form af kosttilskud har formentlig kun en sundhedsfremmende indvirkning på knoglerne hos mandlige rygere. Det viser forskningsresultater offentliggjort i den seneste udgave af Journal of Nutrition.

“I overensstemmelse med tidligere resultater, der har påvist frugter og grønsagers beskyttende ind­virkning, iagttog vi en beskyttende sammenhæng mellem indtagelse af C-vitamin og ændringer over fire år i [knoglemineraltætheden i hoften] blandt mænd med lav indtagelse af kalk eller E-vitamin”, skriver forsøgsrapportens forfattere under ledelse af Shivani Sahni fra Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging ved Tufts University.

“Resultaterne tyder på, at den del af C-vitaminet, der kommer fra kosten, har en større beskyttende indvirkning end den del, der kommer fra kosttilskud”. Forsøget sætter fokus på betydningen af, at mænd får C-vitamin via kosten for at holde knog­lerne sunde. Man fandt ingen forbindelse mellem knoglemineraltæthed og C-vitaminindtag hos kvinder.

De fleste af de forsøg med knogleskørhed (osteoporose), der hidtil er gennemført, har fokuseret på kvinder, fordi ældre kvinder har 4 gange så stor risiko for at udvikle knogleskørhed som mænd.

Forskerne fra Tufts i samarbejde med forskere fra Institute for Aging Research, Hebrew SeniorLife samt Harvard Medical School og Boston University School of Public Health anvendte data fra 334 mænd og 540 kvinder med en gennemsnitsalder på 75. Alle deltog i det såkaldte Framingham Oste­oporosis Study. Deres kostindtag blev i 1988-89 vurderet ved hjælp af et spørgeskema indeholden­de 126 fødevarer.

For 213 mænd og 393 kvinder vurderede man knogletabet i hofte, rygsøjle og arm ved hjælp af et dobbelt-foton absorptiometer ved forsøgets start og dobbelt røntgen-absorptiometri ved udløbet af den fire år lange opfølgningsperiode.

Sahni og hans kolleger rapporterer, at det samlede indtag af C-vitamin og indtaget af C-vitamin-tilskud havde en sammenhæng med knoglemineraltætheden i den øverste del af hoftebenet (tro­chanter) – men kun blandt mandlige rygere. Blandt ikke-rygerne kunne forskerne iagttage en sam­menhæng mellem samlet C-vitamin-indtag og knoglemineraltætheden i lårbenshalsen.

Man fandt frem til en sammenhæng mellem samlet C-vitaminindtagelse hos alle mænd – rygere såvel som ikke-rygere – hvis indtagelse af kalk eller E-vitamin lå lavt. Et højere indtag af C-vitamin fra kosten eller via kosttilskud gav et reduceret knogletab i løbet af den fire år lange forsøgsperiode, lyder det fra forskerne. “Resultaterne tyder på, at C-vitamin har beskytter  knoglerne hos ældre mænd”, konkluderer de.

Sahni og hans kolleger udtaler, at C-vitaminets beskyttende indvirkning på knoglerne var forven­te­lig, da vitaminet er i stand til at modvirke den iltningsbelastning, som spiller en rolle i svækkelsen af knoglerne ved resorption. Desuden spiller C-vitamin en vigtig rolle i dannelsen af stoffet kollagen, som udgør 90 % af vores knoglematrix.

Læs også
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
C-vitamin kan måske forebygge knogletab hos ældre mænd
C-vitamin forbedrer blodtrykket hos ældre
C-vitamin: Forskellen på traditionelt og liposomal C-vitamin
E-vitamintilskud kan reducere antallet af knoglebrud hos ældre
Lycopen styrker knoglerne hos ældre
Folsyre nedsætter risikoen for tyktarmskræft – specielt hos rygere

Kilde
High vitamin C intake is associated with lower 4-year bone loss in elderly men. Journal of Nutrition, bd. 138, s. 1931-1938.