C-vitamin E-vitamin Stærke vitamin- og mineralpræparater

C- og E-vitamin er effektivt mod endometriose-smerter

59 kvinder (i alderen 19-41 år) med bækkensmerter, endometriose og/eller barnløshed fik enten pla­cebo (n = 13) eller en kombination af E-vitamin (1.200 I.E. pr. dag) og C-vitamin (1.000 mg pr. dag) (n = 46) i to måneder. Det blev ikke specificeret, om forsøget var randomiseret eller blindet.

Ved behandlingsperiodens afslutning var indholdet af inflammationsmarkører i bughindevæsken (udtaget ved laparoskopi) markant lavere blandt de patienter, der fik vitamintilskud, i forhold til pla­cebo-gruppen. Desuden opnåede man følgende resultater:

  • 43 % af kvinderne i vitamingruppen kunne melde om færre daglige smerter sammen­lignet med kvinderne i placebo-gruppen.
  • 24 % af kvinderne i vitamin-gruppen oplevede en forbed­ring i deres dyspareuni (smerter under og efter samleje) – en forbedring, som ingen af kvinderne i placebo-gruppen oplevede.

Disse resultater tyder på, at tilskud af E- og C-vitamin kan lindre smerter og dyspare­uni hos kvinder med endometriose. Det er ikke klarlagt, hvordan disse vitaminer virker, men de er kendt for at kunne reducere den iltningsbelastning, som ofte er højere hos endometriose-patienter. Forud for dette forsøg havde der kun været forsket meget lidt i brugen af naturstoffer til behandling af endometriose. Andre antioxidanter, fx selen, zink, carotenoider, A-vitamin og flavonoider, bør også undersøges som mulig behandling af denne almindelige og meget smertefulde lidelse.

Kilde
Johnson K. Antioxidant therapy quickly improves endometriosis pain.
 Fam Pract News 15. marts 2004 :75.