C-vitamin E-vitamin

C- og E-vitamin er effektivt mod endometriose-smerter

59 kvinder (i alderen 19-41 år) med bækkensmerter, endometriose og/eller barnløshed fik enten pla­cebo (n = 13) eller en kombination af E-vitamin (1.200 I.E. pr. dag) og C-vitamin (1.000 mg pr. dag) (n = 46) i to måneder. Det blev ikke specificeret, om forsøget var randomiseret eller blindet.

Ved behandlingsperiodens afslutning var indholdet af inflammationsmarkører i bughindevæsken (udtaget ved laparoskopi) markant lavere blandt de patienter, der fik vitamintilskud, i forhold til pla­cebogruppen. Desuden opnåede man følgende resultater:

  • 43 % af kvinderne i vitamingruppen kunne melde om færre daglige smerter sammen­lignet med kvinderne i placebogruppen.
  • 24 % af kvinderne i vitamin-gruppen oplevede en forbed­ring i deres dyspareuni (smerter under og efter samleje) – en forbedring, som ingen af kvinderne i placebogruppen oplevede.

Disse resultater tyder på, at tilskud af E- og C-vitamin kan lindre smerter og dyspare­uni hos kvinder med endometriose. Det er ikke klarlagt, hvordan disse vitaminer virker, men de er kendt for at kunne reducere den iltningsbelastning, som ofte er højere hos endometriose-patienter. Forud for dette forsøg havde der kun været forsket meget lidt i brugen af naturstoffer til behandling af endometriose. Andre antioxidanter, fx selen, zink, carotenoider, A-vitamin og flavonoider, bør også undersøges som mulig behandling af denne almindelige og meget smertefulde lidelse.

Læs også
Endometriose: En smertefuld sygdom, der ofte overses
Dioxin impliceret i endometriose
Kvinders helbred: PMS og endometriose
Barnløshed (sterilitet/ufrugtbarhed)
Undervægtige kvinder har svært ved at blive gravide
Hvorfor er det så vigtigt med vitaminer?
Magnesium – kvindernes mineral?
Naturlige veje til bedre humør og helbred for kvinder

Kilde
Johnson K. Antioxidant therapy quickly improves endometriosis pain.
 Fam Pract News 15. marts 2004 :75.