C-vitamin E-vitamin Kredsløb

C- og E-vitamin kan muligvis sænke blodtrykket

C- og E-vitaminer er antioxidanter – dvs. stoffer, som kan neutralisere de skader, som de frie radikaler forårsager.

Undersøgelser har vist, at antioxidanter kan være med til at nedsætte et forhøjet blodtryk (hypertension), muligvis fordi de beskytter kroppens lager af nitridoxid.

En specifik undersøgelse viste, at rotter, som spiser fødevarer indeholdende frie radikaler, havde et lavere indhold i kroppen af nitridoxid (et molekyle, som får blodkarrene til at slappe af) samt forhøjet blodtryk. Men ved at tilsætte C- og E-vitamin til rotternes kost kunne man delvis standse den nedbrydende proces og dermed sænke rotternes blodtryk. Antioxidanter synes at være glimrende til at regulere blodtrykket, og de findes i stor stil i en kost, der omfatter mange frugter og grønsager.

Forskerne kunne desuden kunstigt sænke indholdet af et naturligt forekommende antioxidant kemikalie, glutathion, såman fremkaldte iltningsskader på rotterne. Dermed faldt kroppens indhold af nitridoxid, og blodtrykket steg. Men tilførslen af C- og E-vitamin via kosten bremsede igen den degenerative proces og øgede indholdet af nitridoxid og kunne også i dette tilfælde til dels være medvirkende til at regulere blodtrykket.

Undersøgelsesresultaterne underbygger den teori, at iltningsskader kan føre til forhøjet blodtryk, og at nitridoxid og iltningsbelastning spiller en væsentlig rolle i reguleringen af blodtrykket. Dermed er konklusionen, at en kost, der omfatter mange antioxidanter i form af C- og E-vitaminer, kan være med til at sænke blodtrykket.

Kilde
Hypertension 2000; 36:1-5.