C-vitamin

Diabetikere mangler C-vitamin

En australsk undersøgelse har vist, at diabetikere ofte har mindre C-vitamin i kroppen end ikke-diabetikere. Måske er det en medvirken­de årsag til, at diabetikere kan udvikle svære komplikationer såsom nyre- og hjertesvigt, koldbrand og blindhed.

Diabetikere mangler ofte C-vitaminEn undersøgelse af 60 dia­betikere viser, at de i gennem­snit har 70-80 % mindre C-vitamin i blod og urin end ikke-diabetikere. Denne mangel foruroliger forskerne, fordi C-vitamin vir­ker som et hjælpestof for E-vi­tamin, der bekæmper krop­pens frie radikaler – det vil si­ge alle skadelige former for ilt­molekyler. Desuden medvirker C-vitaminer i dannelsen af proteinet kollagen, der indgår i næsten alle kroppens væv og fungerer som et slags indre skelet.

Undersøgelser har vist, at diabetikere med unormalt kol­lagen nemmere får karlidelser. De har også oftere sår, som ikke vil hele. Derfor kan manglen på C-vitamin have betydning. Desuden har lederen af det australske forskerhold tidlige­re påvist en tydelig sammen­hæng mellem diabeteskomplikationer og kollagenvariationer efter forsøg med mus.

Næste trin i forskningen er at finde ud af, om C-vitaminmanglen hos diabetikere skyl­des nedsat optagelse af vitami­net i tarmen, eller om det kan have baggrund i et øget tab gennem urinen. De nye resultater viser ikke, at det er C-vitaminmangel, der er skyld i de al­vorlige følgesygdomme ved diabetes, men de tyder på, at det kan være en medvirkende årsag.

Læs også
C-vitamin er vigtigere, end du tror
Lavere risiko for diabetes med C-vitamin, carotenoider og korn
C- og E-vitamin kan reducere hjertedød hos diabetikere
Vitaminer og mineraler kan sænke blodtrykket hos diabetikere
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
E-vitamin kan nedsætte risikoen for senkomplikationer ved diabetes
C-vitaminmangel giver liggesår