C-vitamin

C-vitamin sænker blodtrykket

Analyseresultater fra 242 sorte og hvide unge kvinder (18-21 år), der indgik i National Heart, Lung and Blod Institute Growth and Health Study, blev analyseret med hensyn til blodets indhold af ascorbinsyre og blodtryk. Man fandt, at jo højere blodets indhold var af ascorbinsyre (C-vitamin), jo lavere var blodtrykket (både det systoliske og diastoliske).

Beskrivelse af forsøg

I et dobbeltblindforsøg omfattende 22 personer – 8 mænd og 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 73,7 år – fik forsøgspersonerne enten 250 mg C-vitamin eller samme mængde placebo to gange dagligt. I løbet af undersøgelsesperioden kunne man iagttage betydelige fald i både det systoliske og det diastoliske tryk – både i C-vitamingruppen og i placebogruppen. Efter seks ugers behandling med C-vitamin var blodets indhold af lipid-peroxid faldet til 1,6 nmol/1, mens man ikke kunne spore nogen ændring for placebogruppens vedkommende. Forfatterne konkluderer, at der ikke var tale om en signifikant reduktion i blodtrykket efter seks ugers behandling med C-vitamin. C-vitaminbehandlingen viste dog en markant antioxidant aktivitet, som bør vurderes som mulig blodtryksnedsættende behandling. Et lille fald i det systoliske blodtryk efter C-vitaminindtag kan have stor indflydelse i form af en reduktion i antallet af slagtilfælde blandt ældre. Der er behov for flere langsigtede undersøgelser.

I et tredje forsøg medførte indtagelse af C-vitamin et blodtryksfald hos 39 mennesker med forhøjet blodtryk. Det har en undersøgelse fra Boston University School of Medicine og Linus Pauling Institute ved Oregon State University påvist. Frivillige forsøgspersoner tog enten C-vitamin (2.000 mg i begyndelsen af forsøget og derefter 500 mg pr. dag) eller placebo, samtidig med at de fortsatte med blodtrykssænkende medicin. Efter én måned var blodtrykket hos de personer, der fik C-vitamin, sænket med ca. 9 % i gennemsnit, mens placebogruppen ikke havde oplevet nogen virkning. C-vitamin kan reducere de iltningsskader, der sker på blodkarrenes vægge.

C-vitamin medvirker til at sænke blodtrykketC-vitamin medvirker til at sænke blodtrykketLæs også
Forhøjet blodtryk? Så brug C-vitamin og selen!
C-vitamin forbedrer blodtrykket hos ældre
Et højt niveau af C-vitamin mindsker risikoen for slagtilfælde
C-vitamin: Forskellen på traditionelt og liposomal C-vitamin
C- og E-vitamin kan muligvis sænke blodtrykket
Calcium og for højt blodtryk
Fakta om forhøjet blodtryk
Nap en lur og sænk blodtrykket!

Kilde
Block G et al. Vitamin C in plasma is inversely related to blood pressure and change in blood pressure during the previous year in young black and white women. Nutr J. 2008.
Ghosh SK et al. A Double-Blind, Placebo-Controlled Parallel Trial of Vitamin C Treatment in Elderly Patients With Hypertension, Gerontology, 1994.
The Lancet, 1999.