C-vitamin

C-vitamin sænker blodtrykket

Analyseresultater fra 242 sorte og hvide unge kvinder (18-21 år), der indgik i National Heart, Lung and Blod Institute Growth and Health Study, blev analyseret med hensyn til blodets indhold af ascorbinsyre oq blodtryk. Man fandt, at jo højere blodets indhold var af ascorbinsyre (C-vitamin), jo lavere var blodtrykket (både det systoliske og diastoliske).

Kilde
Block G et al. Vitamin C in plasma is inversely related to blood pressure and change in blood pressure during the previous year in young black and white women. Nutr J. 2008.