Calcium

Calcium og for højt blodtryk

For højt blodtryk er et meget udbredt problem, især hos midaldrende og ældre mennesker – og calcium kan være en del af løsning. Hos de fleste giver denne tilstand i sig selv ikke umiddelbart anledning til forstyrrelser, kun når trykket er meget højt, optræder der symptomer som hovedpine, svimmelhed, øresusen og synsforstyrrelser.

Men netop fordi for højt blodtryk oftest ikke giver forstyrrelser, er man tilbøjelig til at undervurdere problemet. Det er en fejl! Konsekvenserne af denne lidelse, som mange er ramt af uden at vide det, er skader på blodkar, nyrer, øjne, hjerne og hjerte. Det kan derfor kun tilrådes, at man regelmæssigt måler sit blodtryk, en undersøgelse, som enhver selv nemt kan foretage ved hjælp af et af de moderne og pålidelige blodtryksmålere, der findes i handelen i dag.

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg konstaterer, at mit blodtryk ligger for højt?

I mange tilfælde kan du normalisere dit blodtryk ved at ændre dine kostvaner på en række punkter. Er du overvægtig, har du stillesiddende arbejde, er din tilværelse stresset, og har der i din familie været tilfælde af for højt blodtryk, er du alt andet lige udsat for en ekstra høj risiko – undgå derfor tobak, alkohol og kogesalt i din mad, dyrk passende fysisk træning og motion (vægtreduktion), og har du diabetes, så sørg for, at denne behandles korrekt.

I de senere år er man også blevet opmærksom på den rolle, calcium spiller for forhøjet blodtryk. Man kom på sporet af calciums funktion for blodtrykket i 1960’erne, da man i USA opdagede, at i områder med hårdt drikkevand – vand med meget calcium – var antallet af hjerte- og kredsløbssygdomme lavere end i områder med blødt vand, altså vand med lavt calciumindhold.

Hvad gør calcium i forhold til blodtrykket?

Lad os kort se på den virkemekanisme, der består mellem calcium og blodtryk. Dit blodkredsløb er afhængig af calcium på to måder:

  • Calcium hjælper blodet med at størkne.
  • Calcium er netop en beskyttelsesfaktor over for forhøjet blodtryk – men på en indirekte måde. Calciummangel forårsager nemlig så meget biokemisk uorden i dit system, at kroppen overproducerer de to stoffer cortison og aldosteron, som begge får nyrerne til at holde på salt og vand. Resultat: for højt blodtryk.

Andre undersøgelser tyder desuden på, at større mængder af kalium også kan have en gunstig virkning i denne forbindelse. Dette mineral findes i betydelige mængder i frugt (især tørrede frugter), grønsager og bælgfrugter. Det synes således at være en given sag, at mennesker, der helt eller delvis følger en vegetarisk kost, tenderer til at have et lavere blodtryk end folk, hvis kost fortrinsvis er baseret på animalske levnedsmidler.

Gode kosttilskud med calcium – begge fra Natur-Drogeriet A/S. Produkterne forhandles af Matas og i helsekostforretninger.

Calcium er godt mod for højt blodtrykCalcium er godt mod for højt blodtrykLæs også
Calcium – din krops vigtigste mineral
Calcium og blodtryk
For højt blodtryk: Hvilke kosttilskud kan hjælpe mig?
Kroppens advarselssignaler
Sænk blodtrykket via kost og kosttilskud
Forbrugererfaring: RoliNAT hjalp på mit forhøjede blodtryk