Calcium

Er du nervøs og irriteret? Måske mangler du calcium?

Der er flere årsager til, at vi får kalkmangel. Et storartet eksempel på, hvordan alle næringsstoffer samarbejder, har vi i calcium (kalk). Dette mineral skal være til stede i organismen sammen med vitaminerne D, A og C og fosfor. Tilstedeværelsen af calcium er også nødvendig for, at disse andre næringsdele kan udføre deres arbejde. 99 % af kroppens calcium findes i knogler og tænder. En enkelt % cirkulerer med legemsvæskerne og i vævene.

Egenskaber ved calcium

Calcium er nødvendig for

  • at blodet kan størkne
  • dannelsen af enzymer – fx fordøjelsesvæskerne
  • væskepassagen gennem cellevæggene
  • at hjertemusklen kan trække sig rigtig sammen og slappe af.

Nervøsitet og irritation

Hvis vi har underskud af calcium, bliver vi nervøse og irriterede. Hvis vi får tilstrækkeligt med kalk, oplagrer vi noget af det i knogleenderne i nåleagtige krystaller, som kaldes Trabeculae. Disse reserver bliver brugt i stresssituationer. Hvis vi ikke har disse reserver, henter systemet kalk fra knoglerne, som regel fra rygraden og hofteskålen. Der skal være en bestemt balance mellem calcium og fosfor, hvis de skal udnyttes rigtigt. Det bedste forhold er 2 til 1 (dvs. dobbelt så meget calcium som fosfor). Denne rigtige balance sørger D-vitaminet for at opretholde.

Problemer med skelettet

Mangel på calcium kan reducere legemshøjden på grund af brud på ryghvirvlerne som følge af for stærkt tryk. Skøre knogler – kaldet osteoporose – er symptom på en sådan mangeltilstand. Osteomalaci – engelsk syge hos voksne – er en anden calciummangeltilstand.

Nervesystemet

Calcium er af vital betydning for nerverne, idet dette mineral er med til at lede nerveimpulser fra den ene ende af kroppen til den anden. Uden calcium i nerverne vil man ikke være i stand til at rykke hånden væk fra en flamme eller springe til side, når noget er ved at støde ind i en – ja, vi vil ikke engang være i stand til at afgøre, hvordan maden smager. I svære tilfælde af calciummangel kan der opstå krampeanfald. Hjertebanken og nedsat puls skyldes måske også for lavt calciumindhold i organismen. Calcium er også med til at opretholde legemets fine syre/base-balance.

Tilskud af calcium?

Moderne industrialiserede fødemidler er i stor udstrækning ikke blot berøvet deres oprindelige letoptagelige calciumindhold, men indeholder ofte også tilsætningsstoffer, der yderligere stjæler calcium ud af kroppen. Almindelig forurening og tobaksrygning er også medvirkende til, at vi får kalkunderskud. Et solidt kosttilskud af letoptageligt kalk er derfor en god forsikring mod mange snigende sygdomstilstande, og et godt kalktilskud indeholder også andet og mere end kalk.

Er du nervøs og irriteret? Måske mangler du calcium?Læs også
Calcium – et vigtigt mineral helt uden bivirkninger
Calcium – din krops vigtigste mineral
Calciumtilskud og knogleskørhed hos kvinder
Naturlige veje til bedre humør og helbred for kvinder
Kroppens advarselssignaler
Anprisninger: Calcium

Kilde
Wade C. Magic Minerals – Key to Better Health, Arco Publishing Co. Inc. 219 Park Ave. S., New York.