Calcium Naturlig støtte til vægttab

Calcium giver lavere BMI

Tidsskriftet Nutrition har offentliggjort resultaterne af et brasiliansk forsøg, der har undersøgt sammenhængen mellem et højere indtag af calcium og et lavere BMI hos mænd og kvinder.

Forskere ved University of São Paolo evaluerede data for 1.459 deltagere i Health Survey of the State of São Paolo. Kalkindtaget blev beregnet ud fra deltagernes svar på et spørgeskema.

Man fandt frem til, at der er et større antal tilfælde af overvægt og fedme blandt de mænd og kvinder, der har det laveste indtag af calcium. For den gruppe, hvis indtagelse lå under 398,5 mg om dagen, lå risikoen for at være overvægtig 24 % højere end for dem, hvis indtag lå i de øverste 25 % med 593,7 mg eller mere.

Calcium har indflydelse på dit BMI“Der bør gennemføres yderligere kliniske forsøg med virkningen af calcium på fedtforbrændingen – og disse forsøg bør være randomiserede”, anbefaler forskerne.

Læs også
Calciummangel sat i forbindelse med overvægt
Calcium og D-vitamin kan påvirke mængden af kropsfedt
Calcium og D-vitamin kan beskytte mod diabetes
Calcium og D-vitamin mindsker knogletab
Spis calcium – det øger fedttabet…
Calcium er vigtigt for et sundt tandkød
Calcium og D-vitamin styrker muskulaturen

Kilde
Bueno MB, Cesar CLG, Martini LA, Fisberg RM. Dietary calcium intake and overweight: An epidemiologic view. Nutrition. November 2008;24(11-12): 1110-5.