Naturlig støtte til vægttab

Få kulhydrater slanker lige så meget som fedtfattig kost

Det er lige så effektivt at slanke sig ved hjælp af de populære diæter med få kulhydrater og meget fedt som med de mere traditionelle lav­fedtsdiæter – i hvert fald inden for det første år. Det viser en metaana­lyse offentliggjort i tidsskriftet Ar­chives of Internal Medicine.

Forskerne sammenlignede fem undersøgelser med tilsammen 447 deltagere, hvor lavfedt- og lavkul­hydratdiæter blev sammenlignet. Resultatet viser, at de personer, der brugte varianten med få kulhydra­ter, havde tabt mere i vægt efter seks måneder end de andre. Men efter 12 måneder var forskellen meget lille mellem grupperne.

Blodtrykket var det samme i grup­perne, men efter seks måneder havde personerne i lavkulhydratgruppen på samme tid både højere HDL- og LDL-kolesterol end de, der gik på lavfedtdiæt.

Forskerne konstaterer, at diæter med få kulhydrater ikke kan an­befales til at forebygge hjerte-/kar­sygdomme.

Læs også
Bliver kulhydrater til fedt?
Fedt feder mere end kulhydrater
Kend dine kulhydrater på deres glykæmiske indeks (GI)
Hvis du SKAL overspise, så vælg kulhydrater frem for fedt…
Proteiner eller kulhydrater – hvad mætter bedst?
Proteiner fjerner fedtet
Flere proteiner, mindre mavefedt

Kilde 
Archives
 of Internal Medicine 2006; 166: 285-93.