Naturlig støtte til vægttab

Overvægt er også et ledelsesansvar

Er det et ledelsesansvar at tage hånd om medarbejdernes overvægt? Sundhedsstyrelsens definition på fedme er et BMI på mere end 30. Der er 800.000 fede danskere. Men­nesker, der på en eller anden måde har mistet kontrollen med at balan­cere fødeindtag med forbrænding. For mange bliver fedmeoperation løsningen, selvom det indebærer ri­sici og koster penge. Mange penge.

Ledelse og selvledelse

Vi skal have fat i begrebet ledelse – og selvledelse. Mange af de 800.000 har et arbejde og dermed en chef og kolleger. Hvor var de, mens kiloene løb på? Mens det efterhånden er almindeligt accepteret at påtale alko­hol- og rygevaner, er overvægt sta­dig tabubelagt. Hvordan vi spiser, og hvor meget vi bevæger os, betragtes som en privatsag. Det er det også. Så længe folk selv kan styre det.

I dag er der politikker for fx ryg­ning og alkohol på arbejdspladsen. Det gælder ikke fedme og overvægt. De færreste virksomheder har po­litikker for, hvordan lederen skal håndtere overvægtige medarbejde­re. At gøre en forskel som leder kræ­ver mod, sund fornuft og empati for at bringe temaet op, opnå accept af problemet og accept af, at lederen må hjælpe med at løse det. En stor op­gave. For hvordan skal en leder med mange medarbejdere arbejde med adfærdsændringer i forhold til det enkelte individ?

Fedme er ikke en sygdom eller en pludselig indtruffet hændelse. Når vi accepterer, at vores vægt og BMI går i den forkerte retning, er der noget galt. Paradoksalt nok nærer stort set alle overvægtige – også de mange tusin­de fede danskere, der ikke er på vej til fedmeoperation – et stort ønske om at tabe sig. Det sker bare ikke.

Hvad kan man gøre?

Derfor skal vi have fat i det at lede os selv (igen). Forstå, at vores krop er det vigtige hylster, der understøtter alt, hvad vi foretager os. Hvis vi lader stå til med vores fysiske energi, ikke bevæger os, får for lidt søvn, ikke til­passer kosten til aktivitetsmønstret, så har vi ikke den nødvendige kontakt til vores følelser, og vi er ikke nærvæ­rende eller mentalt tilstede, når det kræves.

Forklaringen er, at de fire energi­niveauer – 1. det fysiske, 2. det fø­lelsesmæssige, 3. det mentale og 4. det spirituelle – hænger uløseligt sammen. Hvis vi binder (for meget) energi på bare et af disse niveauer, er det næsten sikkert, at der kom­mer nogle symptomer på et eller fle­re af de andre niveauer. Det fysiske niveau er nemmest at ændre. En fy­sisk adfærdsændring skaber hurtigt mærkbare forandringer på de andre niveauer. Med genskabt forbindelse mellem de fire energiniveauer går det stærkt. Også med at tabe sig.

Lightweight - et produkt, der er designet til at hjælpe mod overvægtLæs også
Tilsætningsstof øger måske risikoen for diabetes og svær overvægt
Lightweight - et produkt, der er designet til at hjælpe mod overvægtGuarana kan støtte vægttabsprogrammer
Body-Heat – en genvej til vægttab
Fedme kan arves
Overvægtige piger har ofte overvægtige fædre
Mangel på motion er lige så sundhedsskadeligt som rygning og overvægt
MSG og overvægt
Tab dig uden at føle sult med Unik Spirulina
Det lægger man vægt på ved jobsamtaler

Kilde
Børsen 22. april 2010