Naturlig støtte til vægttab

Vægttab med proteinrig kost

Der er kun begrænsede beviser for, at en proteinrig kost er en effektiv vej til at vedligeholde vægt­tab på længere sigt. Målet med det heromtalte forsøg var at fastslå virkningen af et højere protein-indtag på vedligeholdelsen af vægttab efter en opfølgningsperiode på 64 uger.

79 raske kvinder med en gennemsnitsalder (+/- = standardafvigelser) på 49 (+/-9 år) og et BMI på 32,8 (+/-3,5) kg pr. m2 gennemførte et intensivt 12 ugers vægttabsprogram og 52 ugers opfølgning. Herefter sammenlignede man virkningen af en proteinrig kost (34 % af energitilførslen) og en kul­hydratrig kost (64 % af energien) på vedligeholdelsen af vægttabet.

Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel på det gennemsnitlige vægttab i de to grupper:

  • Protein-gruppen: 4,6 (+/- 5,5) kg
  • Kulhydrat-gruppen: 4,4 (+/- 6,1) kg

Proteinindtaget i gram fra kostoptegnelser fra de 64 uger havde en direkte forbindelse til vægttabet (P<0,0001), hvilket forklarer 15 % af udsvinget. Proteinindtag som en procentdel af energien havde også en forbindelse til vægtændringen (P=0,003), hvilket forklarer 10 % af udsvinget. Den øverste tredjedel af deltagerne (88 g protein pr. dag) havde et vægttab på 6,5 (+/- 7,5) kg, mens de to laveste tredjedele lå på 3,4 (+/- 4,4) kg (P=0,03).

Denne forskel viste sig dog ikke i tabet af bugfedt hos de to grupper. Serumindhol­det af såvel lipi­der, glu­co­se, insulin og C-reaktivt protein som homocystein blev forbedret med vægttabet, og man kunne ikke iagttage signifikante forskelle mellem grupperne. HDL-kolesteroltallet steg med 20 %. Man iagttog et højere serumindhold af B12-vitamin i protein-gruppen, og der var ingen signifikant forskel på folsyrekoncentrationen hos de to grupper.

Et rapporteret højere indtag af protein synes således at have en vis gavnlig indvirkning på vægttabet. Risi­kofaktorer for hjerte-/karsygdomme, biomarkører for sygdomme og serumindholdet af vitaminer og mineraler blev forbedret uden forskel mellem de to grupper.

Kilde
Clifton PM, Keogh JB, Noakes, CSIRO Human Nutrition, Adelaide Australien, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed