Naturlig støtte til vægttab

Vægttab med proteinrig kost

Der er kun begrænsede beviser for, at en proteinrig kost er en effektiv vej til at vedligeholde vægt­tab på længere sigt. Målet med det heromtalte forsøg var at fastslå virkningen af et højere protein-indtag på vedligeholdelsen af vægttab efter en opfølgningsperiode på 64 uger.

79 raske kvinder med en gennemsnitsalder (+/- = standardafvigelser) på 49 (+/-9 år) og et BMI på 32,8 (+/-3,5) kg pr. m2 gennemførte et intensivt 12 ugers vægttabsprogram og 52 ugers opfølgning. Herefter sammenlignede man virkningen af en proteinrig kost (34 % af energitilførslen) og en kul­hydratrig kost (64 % af energien) på vedligeholdelsen af vægttabet.

Der var ikke nogen statistisk signifikant forskel på det gennemsnitlige vægttab i de to grupper:

  • Protein-gruppen: 4,6 (+/- 5,5) kg
  • Kulhydrat-gruppen: 4,4 (+/- 6,1) kg

Proteinindtaget i gram fra kostoptegnelser fra de 64 uger havde en direkte forbindelse til vægttabet (P<0,0001), hvilket forklarer 15 % af udsvinget. Proteinindtag som en procentdel af energien havde også en forbindelse til vægtændringen (P=0,003), hvilket forklarer 10 % af udsvinget. Den øverste tredjedel af deltagerne (88 g protein pr. dag) havde et vægttab på 6,5 (+/- 7,5) kg, mens de to laveste tredjedele lå på 3,4 (+/- 4,4) kg (P=0,03).

Denne forskel viste sig dog ikke i tabet af bugfedt hos de to grupper. Serumindhol­det af såvel lipi­der, glu­co­se, insulin og C-reaktivt protein som homocystein blev forbedret med vægttabet, og man kunne ikke iagttage signifikante forskelle mellem grupperne. HDL-kolesteroltallet steg med 20 %. Man iagttog et højere serumindhold af B12-vitamin i protein-gruppen, og der var ingen signifikant forskel på folsyrekoncentrationen hos de to grupper.

Et rapporteret højere indtag af protein synes således at have en vis gavnlig indvirkning på vægttabet. Risi­kofaktorer for hjerte-/karsygdomme, biomarkører for sygdomme og serumindholdet af vitaminer og mineraler blev forbedret uden forskel mellem de to grupper.

Læs også
Sojaprotein medvirker til vægttab
Protein og fedtforbrænding
Body Kraft styrker og giver øget fedtforbrænding
Sommerslank med Body Kraft sojaprotein
Vand – en genvej til vægttab og velvære
Kosttilskud mod overvægt
Proteinpulver kan give varigt vægttab
Body-Heat – en genvej til vægttab

Kilde
Clifton PM, Keogh JB, Noakes, CSIRO Human Nutrition, Adelaide Australien, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed