Naturlig støtte til vægttab Proteiner

Sojaprotein medvirker til vægttab

Vægttab står på ønskelisten for mange, og i den forbindelse kan sojaprotein spille en rolle.

Indtagelse af sojaproteinhydrolysat (SPH) øger varmeproduktionen mere end kulhydrater, og når protein indtages før kulhydrater, kan gluosereaktionen måske hæmmes, viser forskning. Resultaterne kan betyde, at SPH bliver en vigtig ny vare på det bugnende marked for produkter til vægttab og vægtkontrol, som allerede på nuværende tidspunkt skønnes at udgøre 5,2 mia. euro på verdensplan. Stoffet har desuden indvirkning på diabetes.

Halvdelen af alle europæere og 62 % af amerikanerne er klassificeret som overvægtige, og fødevare­industrien er ved at få øjnene op for potentialet i produkter, der sigter mod vægttab og vægtkontrol. Markedet for slankeingredienser kan inddeles i fem grupper baseret på deres virkemekanisme:

  • Ter­mogenese (fedtforbrænding)
  • hæmning af proteinnedbrydningen
  • appetitundertrykkelse/større mæt­hedsfornemmelse
  • blokering af fedtoptagelsen og
  • humørregulering (ved fødevareindtagelse).

Sojaprotein kan understøtte en indsats for vægttab

Beskrivelse af forsøget

Det nye forsøg, som er foretaget af et forskerteam under ledelse af Mandy Claessens ved Maastricht University og Kerry Bio-Science, testede virkningen af SPH på kostfremkaldt fedtforbrænding og på glukose-, glykogen- og insulinreaktion med og uden forudgående eller efterfølgende indtagelse af kulhydrater.

Forskerteamet rekrutterede otte sunde, ikke-overvægtige mænd (gennemsnitsalder 28,5 år, gennem­snitsvægt 75,9 kg og gennemsnits-BMI 23,3) til deltagelse i forsøget, der var et enkelt-blindet over­krydsningsforsøg. Forsøget var opdelt i fem tests, hvor deltagerne skulle drikke 250 ml væske inde­holdende SPH, kulhydrat og SPH med kulhydrat forud for eller efter indtagelsen. Væsken indeholdt 0,4 g protein eller maltodextrin.

Resultater

Ifølge forskerne gav SPH-drikken en højere fedtforbrænding end kulhydrat-drikken med ensartede in­sulinreaktioner. Proteindrikken øgede glukagon-, men ikke glukose-reaktionen, hvorimod kulhy­dratdrikken gav en glukose-, men ikke glukagonreaktion.

Fedtforbrændingen og insulinreaktionen var stort set den samme, uanset om kulhydratdrikken blev indtaget før eller efter proteindrikken. Det var imidlertid interessant at iagttage, at indtagelse af SPH-drikken før kulhydratdrikken tog top­pen af den glukose-reaktion, der sker ved indtagelse af maltodextrin.

Konklusioner

“Forsøget viser, at den øgede fedtforbrænding efter indtagelse af protein i forhold til indtagelse af kulhydrat kan have en forbindelse til den glukagon-reaktion, der fremkaldes af protein, men ikke af kulhydrat; at den proteinfremkaldte fedtforbrænding og glukagonreaktion ikke er påvirket af, om der indtages kulhydrater før eller efter; og at proteinindtagelse til fulde er i stand til at forebygge den forøgelse af blodets indhold af glukose, der sker, når kulhydrater indtages efter proteiner”, skriver forskerne. “Det, at indtagelse af protein før kulhydrater forebygger kulhydrat-fremkaldt forøgelse af blodsuk­keret, er interessant i forhold til debatten om glykæmisk indeks og indvirkningen på vores helbred, fordi det kan gøre det muligt at indtage højglykæmiske kulhydrater uden at opleve den øgede reak­tion i blodsukkerniveauet”, tilføjer de.

“Der er behov for langtidsstudier med meget proteinholdig kost for at fastslå, hvordan forudgående indtagelse af  proteiner/peptider påvirker glukoseindholdet i blodet over 24 timer eller længere,”, konkluderer Claessens.

Læs også
Vægttab med proteinrig kost
Valleprotein hjælper dig til at holde vægten – uden afsavn
Sojaform vegetabilsk protein – masser af nemme opskrifter
Soja – også godt for mænd
Sojaprotein kan muligvis forbedre nyrefunktionen hos diabetikere
Kosttilskud mod overvægt
Sommerslank med Body Kraft sojaprotein
Body Kraft styrker og giver øget fedtforbrænding
Sojakål

Kilde
Claessens M, Calame W, Siemensma AD, Saris, WHM, van Baak MA. The thermogenic and metabolic effects of protein hydrolysate with or without a carbohydrate load in healthy male subjects. Metabolism (Elsevier), august 2007, bind 56, udgave 8, s. 1051-1059.