Naturlig støtte til vægttab Sund kost og livsstil Urter og krydderier

Hørfrø kan hjælpe overvægtige præ-diabetikere

Hørfrø i kosten kan mindske insulinresistensen hos præ-diabetikere og medvirke til at reducere risikoen for type II-diabetes. Ifølge forskere fra University of Colorado, University of Montana og University of Sherbrooke i Canada er 79 mio. amerikanere disponerede for diabetes, og mange af dem er klassificeret som overvægtige eller svært overvægtige. Det giver dem tre gange så høj risiko for at udvikle type II-diabetes i forhold til normalvægtige mennesker.

En lav dosis hørfrø (13 g om dagen) i 12 uger bevirkede en signifikant reduktion i insulinresistensen, vurderet ved hjælp af homøostase-modellen (HOMA-IR) hos overvægtige og svært overvægtige mænd og kvinder, der havde overstået overgangsalderen. Det viser resultaterne, der er offentliggjort i tidsskriftet Nutrition Research. Man kunne ikke iagttage samme virkning for højdosisgruppen (26 g pr. dag).

Forskerne bemærker, at hørfrø indeholder opløselige fibre og lignaner, som begge virker sundhedsfremmende for præ-diabetikere og type II-diabetikere. Frøene indeholder desuden omega-3 fedtsyren ALA (alfalinolensyre). Men man iagttog ingen ændringer i de inflammatoriske markører for forsøgets deltagere, hvilket fik forskerne til at afvise opfattelsen af, at virkningen skyldes ALA.

Forsøget i detaljer

Under ledelse af Andrea Hutchins blev 25 præ-diabetikere (overvægtige eller svært overvægtige mænd og kvinder) rekrutteret til det randomiserede overkrydsningsforsøg. Deltagerne fik 0,13 eller 26 g knust hørfrø i 12 uger. Der fulgte udvaskningsperioder på to ugers varighed, inden de enkelte deltagere skiftede til en anden intervention.

Resultaterne viste, at den gruppe, der fik den lave dosis (13 g pr. dag), oplevede et fald i målingerne af glukose, insulin og HOMA-IR, mens dette fald ikke blev observeret i de andre to grupper. Man observerede ingen signifikante ændringer i grupperne for fruktosamin, højfølsomheds C-reaktivt protein, adiponektin og højfølsomheds interleukin-6.

Hutchins og hendes kolleger kunne ikke forklare, hvorfor det kun var den lave dosis, der gav disse forbedringer, mens resultaterne for højdosisgruppen ikke ændrede sig. “Et længerevarende forsøg bør inkludere måling af HbAlc [en markør for lang tids tilstedeværelse af overskydende glukose i blodet] samt fruktosamin som markør for langsigtet glykæmisk kontrol. Desuden anbefaler vi, at deltagerne dagligt måler deres glukoseværdi fastende og efter måltiderne ved hjælp af et glukometer, så vi bedre kan vurdere virkningen af indtagelsen af hørfrø på glukosekoncentrationerne”.

Læs også
Hørfrøs sundhedsfremmende indvirkning på kredsløbet
Blodsukkerværdien har stor betydning for dit helbred
Kosttilskuds betydning for diabetikere
Hørfrø – hvad er forskellen på de gule og de brune?
Hørfrø kan gøre forbavsende meget for helbredet
Fibre – hvad er rigtigt og forkert?
Kosten påvirker risikoen for diabetes

Kilde
Hutchins AM, Brown BD, Cunnane SC, Domitrovich SG, Adams ER, Bobowiec CE. Daily flax-seed consumption improves glycemic control in obese men and women with pre-diabetes: a randomized study. Nutrition Research,  doi: 10.1016/j.nutres.2013.02.012.