Sund kost og livsstil

Birkesød Xylitol mod børns øreproblemer

Der er ikke nogen tvivl. Hvis du vil reducere (eller helt undgå) huller i tænderne i fremtiden – og måske slippe for dem, der er ved at udvikle sig lige nu – så se efter at komme i gang med at tygge tyggegummi med xylitol!

Og ikke nok med, at xylitol er effektivt til at reducere risikoen for huller i tænderne – stoffet kan også medvirke til at forebygge almindelige øreproblemer som infektion hos børn. Disse infektioner, kaldet akut otitis media eller på godt dansk mellemørebetændelse, er den hyppigste årsag til, at for­ældre søger læge med deres børn. De fleste læger udskriver en recept på antibiotika, men det er ofte unødvendigt.

Gentagne mellemørebetændelser kan føre til alvorlige problemer på langt sigt, fx indlæringsvan­skeligheder, og i nogle tilfælde griber man til kirurgiske indgreb for at komme infektionerne til livs. Forebyggelse af mellemørebetændelse ved hjælp af antiobiotiske midler er problematisk, fordi mid­lerne ofte ikke virker og samtidig kan føre til udvikling af resistente bakteriearter. Lægerne frarådes i stigende grad at behandle såkaldte ‘ørebørn’ med antibiotika, men mange fortsætter med at ordi­nere denne type medicin, fordi forældrene beder om det. Tænk på det, når du næste gang går til læ­gen, fordi dit barn har mellemørebetændelse.

Beskrivelse af forsøg

Birkesød Xylitol kan måske hjælpe mod børns øreproblemerVelstrukturerede forsøg på børn viser, at brugen af produkter, der er sødet med xylitol, kan fore­bygge, at øreproblemer som mellemørebetændelse opstår igen og igen. I et af disse randomiserede, dobbeltblind forsøg gav lægerne en gruppe ørebørn tyggegummi indeholdende enten xylitol (8,4-10 g pr. dag) eller sukrose. Derefter førte man statistik over antallet af mellemørebetændelser i løbet af en 2-må­nedersperiode. Blandt de børn, der tyggede tyggegummi med sukrose, havde 20,8 % mindst ét tilfælde af mellem­ørebetændelse. Til sammenligning lå tallet for børnene i gruppen, der fik birkesød-tyggegummi, på 12,1 %. I alt havde de 157 børn i xylitol-gruppen 22 tilfælde af mellemørebetændelse, mens der var 31 tilfælde blandt de 149 børn i sukrose-gruppen. Dette er en statistisk signifikant forskel (P<0,03).

Ikke overraskende fik disse børn også betydeligt færre antimikrobiale midler, hvilket er en vigtig faktor for at sikre deres generelle sundhed. I et andet kontrolleret forsøg viste det sig, at xylitol – enten som tyggegummi eller som saft – var betydeligt mere effektiv til forebyggelse af mellem­øre­betændelse samt til at mindske brugen af antimikrobiale midler.

Læs også
Birkesød Xylitol er godt mod astma og øreinfektion
Xylitol – et naturligt sødemiddel med imponerende egenskaber
Birkesød Xylitol kan måske hjælpe mod børns øreproblemerBirkesød Xylitol – et sikkert sødemiddel
Mellemørebetændelse og komælk
Mellemørebetændelse og fødevareallergi – er der en sammenhæng?
Kirstine Nolfi: Erfaringer fra min praksis

Kilder
Uhari M, Kontiokari T, Koskela M, Niemela M. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. BMJ, 1996;313:1180-4.
Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. Pediatrics, 1998;102:879-84.
Kontiokari T, Uhari M, Koskela M. Effect of xylitol on growth of nasopharyngeal bacteria in vitro. Antimicrob Agents Chemother. 1995;39:1820-3.
Kontiokar T, Uhari M, Koskela M. Antiadhesive effects of xylitol on otopathogenic bacteria. J Antimicrob Chemother. 1998;41:563-5.
Steinberg S. A paradigm shift in the treatment of caries.