Folkesundhed Sund kost og livsstil

Plejekrævende ældres kost – er den god nok?

Hvad gøres der i dag i relation til ernæring til ældre i pleje? En spørgeskemaundersøgelse blandt personalet i de køkkener, der laver mad til ældre i hjemmepleje og på plejecentre, har givet følgende resultater:

  • Langt de færreste ældre får tilbudt den mad, der er mest velegnet til at ændre på den høje forekomst af dårlig ernæringstilstand. Resultaterne viser bl.a., at kun ca. 7 % af de ældre får tilbudt den kost, der anbefales til dem, der er småtspisende og undervægtige.
  • Tygge/synkevenlig kost tilbydes kun til knap 10 % af de ældre – på trods af, at meget tyder på, at 25-30 % af de ældre lider af tygge- og synkeproblemer som følge af hjerneblødning, demens, Parkinsons sygdom m.m.
  • Personalet i køkkenerne har kun sjældent kendskab til, hvad energiindholdet egentlig er i den mad, man tilbyder de ældre.
  • Det er kun yderst sjældent, at beboere og klienter bliver vejet, så det er næsten umuligt at følge med i, om de ældre får nok at spise.
  • Ældre inddrages kun sjældent i madlavningen og planlægningen af måltidsservicen. Deres indflydelse på maden og muligheder for valg er begrænset, og det samme er dialogen mellem køkkenpersonalet, plejepersonalet og de ældre om måltiderne og maden.

Forklaringerne kan være mange, heriblandt manglende viden, manglende ansvarsfordeling, manglende opbakning fra ledelsen, manglende inddragelse af de ældre, manglende tværfagligt samarbejde og manglende synlighed af køkkenet. Desuden forskellige barrierer i relation til eksempelvis økonomi og etik.

Læs også
Cholin til den ældre generation
Visse kostmønstre mindsker risikoen for Alzheimers
Multivitaminer/mineraler øger vigtige næringsstoffer hos ældre
Kaliumbehov og fødevarer
B12 – vitaminet, ældre ofte mangler

Kilde
Beck AM, Kofad J. Måltidsservice på plejecentre. Fødevarerapport 2003;04