Sund kost og livsstil

Spis sundt – spis Middelhavskost

Mad fra Middelhavslandene kan øge levealderen!

En traditional middelhavskost er sund og god for hjertet. Det har en række forsøg allerede vist. Men nu bekræftes det endnu en gang af en stor, prospektiv undersøgelse, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), som også omfatter fremtidsudsigterne ved forskel­lige slags kost.

Undersøgelsen omfattede data fra 74.600 personer over 60 år fra ni europæiske lande. Deltagerne blev spurgt ud om deres kost og fulgt i en periode på i gennemsnit 7½ år. Forskerne kom til det re­sultat, at sunde mennesker på 60 år og derover, som levede af middelhavskost, havde en længere forventet levealder end jævnaldrende med ‘nordeuropæiske’ kostvaner.

Til den såkaldte middelhavskost hører masser af grønsager og frugt, olivenolie og fisk samt kulhy­drater og et moderat indtag af rødvin. Disse kostvaner forebygger frem for alt forhøjet blodtryk, dia­betes, overvægt og forstoppelse. Den fulde virkning af middelhavskosten opnår man først, når alle elementer indtages.