Sund kost og livsstil

Kost med mange antioxidanter forbedrer insulinfølsomheden

Resultaterne af et forsøg med voksne patienter med stofskiftesyndrom viste en forbedring i insulinresistensen hos de deltagere, der fik en kost med et højt indhold af antioxidanter.

Forsøget omfattede 16 mænd og 13 kvinder i alderen 18-66 år med insulinresistens og fedme. Alle deltagere fik 1.500 kalorier pr. dag i tre måneder. Halvdelen af kosten indeholdt frugt og grønt, der giver store mængder antioxiderende næringsstoffer. Forsøgsdeltagerne blev yderligere inddelt i to grupper, hvoraf halvdelen dagligt fik 1.000 mg metformin, som forbedrer insulinfølsomheden hos patienter med type II diabetes.

Alle deltagere oplevede samme reduktion i deres BMI, men kun den gruppe, der fik den antioxidant-rige kost, oplevede en signifikant reduktion i insulinresistensen. Størst udbytte havde de personer, er også fik metformin.

Antioxidanternes evne til at reducere iltningsbelastningen kan måske medvirke til at beskytte mod en række lidelser, herunder det såkaldte stofskiftesyndrom.

Læs også
Insulinfølsomhed fremmes af koffein
Diabetes: Bedre insulinresistens med en antioxidantholdig kost
Kosten påvirker risikoen for diabetes
Antioxidanter kan måske beskytte mod skadelige virkninger af for lavt blodsukker
Olivenblade forbedrer insulinfølsomheden
Færre insulinsignaler i hjernen kan måske forlænge livet
Magnesiumindtag, insulinniveau og risiko for diabetes type II
Alfa-liponsyre: Virksomt mod svampeforgiftning, diabetes og meget andet

Kilde
92. årsmøde i Endocrine Society, 19.-22. juni 2010.