Sund kost og livsstil Vegetar-Info

Grønsagsspisere har stærke knogler

Vegetarer, der udelukkende spiser rå eller letkogte grønsager, har ge­nerelt lav kropsvægt, men de er sunde og har ikke svagere knogler en normalbefolkningen. Det kon­kluderer en gruppe amerikanske forskere på baggrund af et ti-års studie af 18 personer, som udeluk­kende levede af en diæt af rå grønsager.

Grønsagsspisernes lave krops­vægt er traditionelt forbundet med svag knoglestyrke, fordi deres knoglemasse er mindre, men målt op i mod en kontrolgruppe konkluderer forskerne i tidsskriftet Archives of Internal Medicine, at der ikke er nogen overhyppighed af knogleskørhed blandt grønsagsspiserne.

Forskerne mener, at forsøgsper­sonernes lavere knoglemasse skyldes, at de indtager en kost med færre kalorier.

Kilde
Archives of Internal Medicine 2005;165:684-689

Sund kost og livsstil Vegetar-Info

Grønsagsspisere har stærke knogler

Vegetarer, der udelukkende spiser rå eller letkogte grønsager, har ge­nerelt lav kropsvægt, men de er sunde og har ikke svagere knogler en normalbefolkningen. Det kon­kluderer en gruppe amerikanske forskere på baggrund af et ti-års studie af 18 personer, som udeluk­kende levede af en diæt af rå grønsager.

Grønsagsspisernes lave krops­vægt er traditionelt forbundet med svag knoglestyrke, fordi deres knoglemasse er mindre, men målt op i mod en kontrolgruppe konkluderer forskerne i tidsskriftet Archives of Internal Medicine, at der ikke er nogen overhyppighed af knogleskørhed blandt grønsagsspiserne.

Forskerne mener, at forsøgsper­sonernes lavere knoglemasse skyldes, at de indtager en kost med færre kalorier.

Kilde
Archives of Internal Medicine 2005;165:684-689