Sund kost og livsstil Vegetar-Info

Grønsagsspisere har stærke knogler

Vegetarer, der udelukkende spiser rå eller letkogte grønsager, har ge­nerelt lav kropsvægt, men de er sunde og har ikke svagere knogler en normalbefolkningen. Det kon­kluderer en gruppe amerikanske forskere på baggrund af et ti-års studie af 18 personer, som udeluk­kende levede af en diæt af rå grønsager.

Grønsagsspisernes lave krops­vægt er traditionelt forbundet med svag knoglestyrke, fordi deres knoglemasse er mindre, men målt op i mod en kontrolgruppe konkluderer forskerne i tidsskriftet Archives of Internal Medicine, at der ikke er nogen overhyppighed af knogleskørhed blandt grønsagsspiserne.

Forskerne mener, at forsøgsper­sonernes lavere knoglemasse skyldes, at de indtager en kost med færre kalorier.

Læs også
Råkost giver stor modstandskraft
Grønsager bremser knogleskørhed
Plantestoffers synergi gør frugt og grønt sundt
Vegetarer har større chancer for at undgå sygdom
Vegetarer, calcium og blodtryk
Spirer er den friskeste grønsag
Te er godt for knoglerne
Vegetarisk forloren hare

Kilde
Archives of Internal Medicine 2005;165:684-689